TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: MAIG 2020

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 2 . 933 . 823 2 , 78 98 , 32
Àlaba/Llaurava 27 . 881 1 , 81 97 , 92
Albacete 23 . 442 1 , 52 98 , 89
Alicante /Alacant 61 . 498 2 , 35 99 , 38
Almeria 27 . 680 3 , 36 98 , 28
Àvila 7 . 586 1 , 31 97 , 41
Badajoz 35 . 960 2 , 31 97 , 94
Balears, Illes 87 . 235 2 , 72 99 , 46
Barcelona 542 . 236 2 , 46 99 , 13
Burgos 42 . 907 1 , 76 99 , 58
Càceres 14 . 505 1 , 42 99 , 05
Cadis 42 . 839 1 , 79 98 , 87
Castelló 51 . 363 2 , 01 97 , 44
Ciudad Real 17 . 318 1 , 54 99 , 24
Còrdova 48 . 645 2 , 42 98 , 96
la Corunya 48 . 984 1 , 86 98 , 11
Cuenca 5 . 070 1 , 17 99 , 80
Girona 66 . 646 2 , 38 93 , 46
Granada 50 . 114 1 , 56 98 , 90
Guadalajara 16 . 950 1 , 48 99 , 57
Guipúscoa 61 . 630 1 , 49 94 , 72
Huelva 18 . 771 2 , 49 99 , 34
Huesca 9 . 466 2 , 64 99 , 25
Jaén 45 . 953 2 , 06 99 , 26
León 25 . 975 1 , 22 99 , 52
Lleida 28 . 496 0 , 83 99 , 40
Rioja, La  22 . 298 2 , 26 99 , 44
Lugo 9 . 737 0 , 64 98 , 53
Madrid 308 . 068 7 , 37 97 , 84
Màlaga 75 . 203 3 , 25 97 , 58
Murcia 89 . 927 2 , 29 98 , 01
Navarra 57 . 512 1 , 81 98 , 12
Orense 14 . 354 1 , 72 98 , 28
Astúries 45 . 632 1 , 07 98 , 05
Palencia 17 . 830 1 , 48 95 , 79
Las Palmas 50 . 032 2 , 16 99 , 65
Pontevedra 67 . 624 1 , 92 98 , 42
Salamanca 15 . 533 3 , 16 99 , 06
Tenerife 39 . 031 1 , 87 98 , 84
Cantabria 36 . 274 1 , 74 98 , 87
Segovia 7 . 393 1 , 02 99 , 89
Sevilla 93 . 734 2 , 56 95 , 03
Soria 7 . 272 1 , 22 99 , 25
Tarragona 66 . 345 1 , 16 99 , 59
Teruel 10 . 357 0 , 93 99 , 52
Toledo 28 . 282 1 , 81 94 , 95
Valencia 206 . 376 1 , 48 99 , 01
Valladolid 64 . 959 1 , 35 99 , 08
Bizkaia 90 . 166 0 , 71 99 , 36
Zamora 6 . 407 1 , 23 98 , 20
Zaragoza 89 . 713 2 , 11 95 , 98
Ceuta 1 . 700 2 , 08 98 , 98
Melilla 2 . 914 3 , 79 97 , 38

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.