TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: NOVEMBRE 2020

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 2 . 145 . 857 7 , 34 96 , 82
Àlaba/Llaurava 22 . 012 3 , 25 98 , 70
Albacete 9 . 892 1 , 27 99 , 07
Alicante /Alacant 71 . 875 6 , 49 98 , 32
Almeria 20 . 825 6 , 15 95 , 52
Àvila 6 . 240 1 , 14 99 , 11
Badajoz 21 . 908 2 , 01 98 , 90
Balears, Illes 125 . 659 8 , 92 96 , 81
Barcelona 364 . 500 24 , 39 93 , 96
Burgos 13 . 959 3 , 82 99 , 50
Càceres 12 . 860 1 , 48 99 , 51
Cadis 51 . 287 2 , 52 98 , 12
Castelló 16 . 884 5 , 55 95 , 79
Ciudad Real 9 . 688 1 , 17 99 , 04
Còrdova 27 . 452 1 , 66 98 , 53
la Corunya 32 . 990 1 , 92 98 , 19
Cuenca 4 . 341 0 , 81 99 , 49
Girona 49 . 001 7 , 21 92 , 56
Granada 40 . 854 1 , 82 98 , 57
Guadalajara 9 . 764 1 , 26 99 , 63
Guipúscoa 36 . 203 2 , 87 95 , 93
Huelva 19 . 874 3 , 64 97 , 86
Huesca 7 . 275 6 , 95 98 , 90
Jaén 22 . 414 1 , 92 99 , 22
León 14 . 794 1 , 66 98 , 95
Lleida 17 . 270 8 , 13 83 , 06
Rioja, La  17 . 559 7 , 23 97 , 98
Lugo 9 . 731 1 , 90 98 , 32
Madrid 258 . 615 12 , 05 97 , 01
Màlaga 57 . 835 6 , 20 96 , 31
Murcia 67 . 425 4 , 71 98 , 34
Navarra 36 . 481 4 , 88 95 , 73
Orense 8 . 939 2 , 37 97 , 89
Astúries 47 . 341 1 , 72 97 , 01
Palencia 5 . 157 1 , 36 99 , 10
Las Palmas 52 . 513 4 , 57 98 , 79
Pontevedra 36 . 441 4 , 56 97 , 54
Salamanca 11 . 706 3 , 35 92 , 15
Tenerife 54 . 976 2 , 39 99 , 09
Cantabria 23 . 336 2 , 03 98 , 28
Segovia 5 . 936 1 , 27 99 , 00
Sevilla 76 . 700 4 , 98 93 , 66
Soria 3 . 427 1 , 50 98 , 63
Tarragona 41 . 274 7 , 98 97 , 57
Teruel 5 . 271 0 , 97 99 , 28
Toledo 21 . 307 3 , 42 97 , 61
Valencia 134 . 297 2 , 96 98 , 69
Valladolid 18 . 827 4 , 71 98 , 77
Bizkaia 58 . 848 1 , 62 98 , 01
Zamora 4 . 423 1 , 44 99 , 25
Zaragoza 54 . 461 9 , 39 86 , 01
Ceuta 1 . 584 1 , 54 99 , 27
Melilla 1 . 626 14 , 08 96 , 03

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.