TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: OCTUBRE 2020

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % de expedientes resueltos en un tiempo igual o inferior a 15 días naturales
TOTAL NACIONAL 2 . 834 . 755 7 , 10 95 , 98
Àlaba/Llaurava 19 . 681 2 , 89 97 , 89
Albacete 16 . 328 1 , 69 98 , 46
Alicante /Alacant 113 . 179 7 , 11 97 , 97
Almeria 25 . 371 9 , 23 92 , 96
Àvila 6 . 365 1 , 18 99 , 07
Badajoz 29 . 298 2 , 36 98 , 35
Balears, Illes 219 . 309 10 , 76 93 , 36
Barcelona 416 . 249 17 , 69 95 , 14
Burgos 19 . 471 3 , 38 99 , 08
Càceres 14 . 791 1 , 32 99 , 51
Cadis 63 . 426 2 , 43 97 , 60
Castelló 31 . 243 7 , 85 95 , 93
Ciudad Real 15 . 789 1 , 47 98 , 57
Còrdova 43 . 688 1 , 71 98 , 49
la Corunya 37 . 236 2 , 35 97 , 88
Cuenca 5 . 012 0 , 91 99 , 48
Girona 48 . 856 8 , 42 87 , 78
Granada 46 . 408 2 , 12 97 , 66
Guadalajara 11 . 430 1 , 52 99 , 11
Guipúscoa 35 . 635 3 , 96 96 , 38
Huelva 23 . 002 5 , 13 97 , 37
Huesca 8 . 775 6 , 45 98 , 50
Jaén 25 . 780 1 , 69 99 , 11
León 15 . 667 1 , 90 98 , 43
Lleida 19 . 276 11 , 91 83 , 23
Rioja, La  15 . 549 14 , 54 89 , 32
Lugo 7 . 307 0 , 82 97 , 84
Madrid 479 . 915 16 , 36 95 , 67
Màlaga 83 . 941 8 , 01 93 , 82
Murcia 74 . 363 6 , 96 95 , 50
Navarra 40 . 607 7 , 88 93 , 91
Orense 14 . 453 1 , 66 98 , 65
Astúries 47 . 486 1 , 91 96 , 68
Palencia 6 . 219 1 , 55 98 , 34
Las Palmas 112 . 001 6 , 93 97 , 25
Pontevedra 43 . 670 6 , 54 95 , 74
Salamanca 16 . 655 3 , 66 90 , 43
Tenerife 113 . 642 3 , 47 97 , 73
Cantabria 21 . 461 2 , 34 97 , 86
Segovia 5 . 110 0 , 81 99 , 35
Sevilla 103 . 739 5 , 83 92 , 92
Soria 3 . 233 1 , 18 98 , 94
Tarragona 37 . 382 7 , 64 98 , 23
Teruel 6 . 004 0 , 75 99 , 12
Toledo 37 . 117 4 , 73 90 , 98
Valencia 108 . 193 3 , 19 97 , 56
Valladolid 28 . 525 3 , 79 98 , 52
Bizkaia 63 . 204 1 , 80 96 , 53
Zamora 4 . 905 1 , 20 99 , 10
Zaragoza 45 . 240 9 , 23 86 , 90
Ceuta 1 . 656 2 , 96 95 , 79
Melilla 1 . 913 17 , 00 92 , 78

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % de expedientes resueltos en un plazo igual o inferior a 15 días naturales. Se recoge el porcentaje de expedientes resueltos respecto a los expedientes recibidos en un plazo igual o inferior a 15 días naturales (plazo que el Servicio Público de Empleo Estatal tiene para dictar resolución), calculado desde la fecha en que se ha formulado la solicitud.
  • Nota: El cobrament de prestacions per desocupació reconegudes fins a l'últim dia hàbil de cada mes es realitzen el 10 dia del mes següent o primer dia hàbil posterior.