TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: SETEMBRE 2020

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 1 . 199 . 753 6 , 00 96 , 45
Àlaba/Llaurava 6 . 985 3 , 50 97 , 08
Albacete 6 . 708 1 , 26 98 , 61
Alicante /Alacant 38 . 649 5 , 76 98 , 23
Almeria 19 . 145 11 , 18 95 , 43
Àvila 3 . 790 1 , 94 99 , 47
Badajoz 19 . 725 2 , 62 97 , 71
Balears, Illes 42 . 352 6 , 58 97 , 77
Barcelona 179 . 302 15 , 48 95 , 56
Burgos 7 . 357 3 , 45 99 , 11
Càceres 8 . 640 1 , 35 99 , 61
Cadis 37 . 646 2 , 35 98 , 37
Castelló 14 . 810 5 , 61 96 , 60
Ciudad Real 8 . 343 1 , 51 97 , 11
Còrdova 24 . 901 2 , 15 98 , 43
la Corunya 19 . 759 1 , 92 98 , 31
Cuenca 2 . 454 1 , 54 99 , 64
Girona 23 . 049 6 , 53 89 , 92
Granada 24 . 532 2 , 24 97 , 59
Guadalajara 6 . 984 1 , 96 98 , 43
Guipúscoa 17 . 776 4 , 57 96 , 07
Huelva 15 . 948 5 , 63 98 , 02
Huesca 4 . 869 5 , 08 98 , 46
Jaén 20 . 263 1 , 89 98 , 91
León 8 . 466 1 , 84 98 , 21
Lleida 9 . 535 4 , 52 93 , 92
Rioja, La  11 . 487 11 , 01 86 , 27
Lugo 5 . 395 0 , 85 97 , 53
Madrid 138 . 032 14 , 66 96 , 98
Màlaga 33 . 349 6 , 71 95 , 06
Murcia 59 . 397 8 , 10 94 , 00
Navarra 14 . 197 7 , 57 93 , 02
Orense 6 . 680 1 , 76 99 , 03
Astúries 16 . 901 1 , 87 96 , 93
Palencia 3 . 100 1 , 39 98 , 61
Las Palmas 22 . 852 4 , 66 98 , 14
Pontevedra 21 . 621 5 , 24 96 , 89
Salamanca 5 . 588 2 , 58 94 , 16
Tenerife 34 . 409 3 , 57 97 , 04
Cantabria 14 . 190 1 , 92 97 , 09
Segovia 2 . 275 1 , 13 99 , 49
Sevilla 61 . 892 7 , 19 92 , 16
Soria 2 . 010 1 , 43 98 , 25
Tarragona 20 . 152 4 , 19 98 , 44
Teruel 2 . 254 0 , 69 99 , 47
Toledo 15 . 049 4 , 52 89 , 23
Valencia 74 . 982 2 , 87 97 , 89
Valladolid 7 . 835 5 , 58 97 , 88
Bizkaia 22 . 084 2 , 26 96 , 48
Zamora 2 . 543 1 , 09 99 , 17
Zaragoza 27 . 683 7 , 76 86 , 58
Ceuta 1 . 123 2 , 16 97 , 73
Melilla 685 14 , 21 92 , 49

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.