TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Acumulat fins a OCTUBRE de 2021

 

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 15 . 103 . 279 4 , 81 90 , 52
Àlaba/Llaurava 112 . 045 2 , 94 95 , 44
Albacete 93 . 777 1 , 48 98 , 00
Alicante /Alacant 580 . 261 6 , 81 86 , 30
Almeria 199 . 572 5 , 14 88 , 29
Àvila 46 . 369 1 , 36 97 , 22
Badajoz 201 . 910 1 , 65 97 , 37
Balears, Illes 607 . 801 7 , 02 88 , 85
Barcelona 2 . 029 . 444 10 , 04 81 , 89
Burgos 103 . 482 1 , 90 96 , 95
Càceres 110 . 108 1 , 57 97 , 91
Cadis 399 . 417 2 , 45 95 , 91
Castelló 144 . 434 4 , 43 90 , 44
Ciudad Real 105 . 451 1 , 52 97 , 20
Còrdova 252 . 165 1 , 58 97 , 39
la Corunya 269 . 077 2 , 18 95 , 33
Cuenca 35 . 281 1 , 29 97 , 50
Girona 279 . 966 4 , 63 92 , 02
Granada 295 . 157 2 , 18 96 , 20
Guadalajara 76 . 377 1 , 63 97 , 10
Guipúscoa 209 . 926 2 , 84 93 , 60
Huelva 178 . 140 4 , 94 90 , 24
Huesca 52 . 747 5 , 72 88 , 64
Jaén 208 . 588 1 , 92 96 , 86
León 96 . 374 1 , 62 97 , 41
Lleida 104 . 177 4 , 81 86 , 33
Rioja, La  123 . 522 12 , 01 76 , 38
Lugo 61 . 585 0 , 87 97 , 65
Madrid 1 . 874 . 185 9 , 76 83 , 36
Màlaga 600 . 546 6 , 29 87 , 81
Murcia 562 . 108 4 , 23 93 , 54
Navarra 246 . 431 4 , 74 87 , 97
Orense 70 . 952 2 , 07 96 , 33
Astúries 263 . 809 0 , 97 97 , 54
Palencia 63 . 523 2 , 34 93 , 80
Las Palmas 470 . 171 5 , 21 86 , 75
Pontevedra 322 . 751 2 , 57 95 , 48
Salamanca 87 . 072 2 , 72 92 , 68
Tenerife 401 . 943 2 , 32 96 , 14
Cantabria 167 . 989 1 , 72 96 , 57
Segovia 37 . 797 1 , 24 96 , 90
Sevilla 667 . 455 5 , 29 87 , 77
Soria 36 . 863 1 , 37 97 , 46
Tarragona 235 . 704 4 , 77 91 , 38
Teruel 30 . 753 0 , 81 98 , 20
Toledo 177 . 401 5 , 35 86 , 47
Valencia 904 . 691 2 , 20 95 , 98
Valladolid 164 . 348 3 , 48 94 , 43
Bizkaia 338 . 183 1 , 66 96 , 46
Zamora 32 . 717 1 , 48 97 , 64
Zaragoza 340 . 775 6 , 85 81 , 73
Ceuta 13 . 053 2 , 99 90 , 59
Melilla 14 . 906 13 , 97 70 , 93

 

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.