TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: JULIO 2021

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 1 . 411 . 391 3 , 58 92 , 13
Àlaba/Llaurava 8 . 827 2 , 44 95 , 64
Albacete 7 . 853 1 , 48 97 , 24
Alicante /Alacant 47 . 171 5 , 29 88 , 91
Almeria 21 . 695 5 , 60 84 , 43
Àvila 4 . 330 1 , 37 98 , 34
Badajoz 17 . 743 1 , 31 98 , 04
Balears, Illes 90 . 757 4 , 71 93 , 30
Barcelona 165 . 564 5 , 04 85 , 15
Burgos 9 . 985 1 , 08 97 , 76
Càceres 10 . 333 1 , 23 98 , 48
Cadis 33 . 204 1 , 88 97 , 34
Castelló 12 . 506 4 , 77 89 , 15
Ciudad Real 10 . 208 1 , 35 97 , 18
Còrdova 24 . 612 1 , 50 97 , 46
la Corunya 22 . 502 1 , 77 95 , 65
Cuenca 2 . 974 1 , 12 97 , 92
Girona 22 . 717 3 , 78 93 , 73
Granada 26 . 900 2 , 02 96 , 53
Guadalajara 6 . 987 1 , 80 95 , 83
Guipúscoa 17 . 744 2 , 12 94 , 01
Huelva 26 . 254 4 , 08 89 , 77
Huesca 4 . 673 3 , 08 93 , 85
Jaén 20 . 669 1 , 70 97 , 03
León 7 . 468 1 , 54 97 , 83
Lleida 7 . 956 4 , 52 85 , 23
Rioja, La  11 . 254 8 , 86 80 , 58
Lugo 4 . 835 0 , 54 98 , 07
Madrid 168 . 789 7 , 98 87 , 34
Màlaga 51 . 475 5 , 77 90 , 69
Murcia 53 . 800 2 , 72 96 , 25
Navarra 41 . 292 3 , 55 89 , 42
Orense 6 . 845 1 , 69 96 , 41
Astúries 20 . 290 0 , 72 98 , 09
Palencia 7 . 856 2 , 87 96 , 12
Las Palmas 46 . 789 4 , 81 84 , 55
Pontevedra 39 . 769 2 , 20 95 , 76
Salamanca 7 . 845 1 , 61 95 , 93
Tenerife 41 . 827 1 , 54 98 , 00
Cantabria 14 . 521 1 , 45 97 , 15
Segovia 2 . 873 1 , 03 95 , 28
Sevilla 60 . 560 4 , 55 89 , 45
Soria 3 . 887 1 , 45 97 , 81
Tarragona 20 . 030 3 , 15 95 , 33
Teruel 2 . 304 1 , 01 97 , 59
Toledo 14 . 794 3 , 92 88 , 40
Valencia 78 . 247 2 , 14 96 , 04
Valladolid 15 . 003 2 , 83 95 , 54
Bizkaia 30 . 623 1 , 53 96 , 62
Zamora 2 . 934 1 , 71 98 , 67
Zaragoza 28 . 057 5 , 68 81 , 74
Ceuta 1 . 922 3 , 46 87 , 68
Melilla 1 . 338 9 , 39 76 , 09

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.