TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: JUNY 2021

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 1 . 447 . 884 2 , 90 95 , 40
Àlaba/Llaurava 9 . 997 2 , 47 97 , 08
Albacete 7 . 582 1 , 20 98 , 39
Alicante /Alacant 52 . 171 5 , 14 91 , 58
Almeria 22 . 624 3 , 21 95 , 36
Àvila 5 . 392 0 , 70 98 , 05
Badajoz 18 . 704 1 , 04 98 , 66
Balears, Illes 54 . 370 4 , 41 92 , 98
Barcelona 184 . 938 4 , 03 94 , 79
Burgos 10 . 040 1 , 14 98 , 66
Càceres 10 . 303 1 , 23 98 , 75
Cadis 37 . 762 1 , 61 98 , 01
Castelló 13 . 196 2 , 70 95 , 48
Ciudad Real 10 . 048 1 , 04 98 , 37
Còrdova 25 . 508 1 , 37 98 , 34
la Corunya 24 . 275 1 , 27 97 , 95
Cuenca 2 . 906 0 , 88 98 , 57
Girona 26 . 866 3 , 32 94 , 35
Granada 28 . 269 1 , 96 97 , 02
Guadalajara 7 . 145 1 , 46 98 , 33
Guipúscoa 21 . 519 1 , 70 97 , 44
Huelva 21 . 435 2 , 83 96 , 00
Huesca 6 . 033 2 , 77 96 , 11
Jaén 20 . 863 1 , 45 98 , 22
León 8 . 594 1 , 24 98 , 56
Lleida 7 . 980 3 , 53 91 , 46
Rioja, La  12 . 995 8 , 36 84 , 39
Lugo 5 . 426 0 , 67 98 , 66
Madrid 183 . 932 5 , 84 90 , 72
Màlaga 55 . 931 4 , 53 93 , 28
Murcia 56 . 509 2 , 98 96 , 09
Navarra 27 . 213 1 , 80 96 , 57
Orense 7 . 182 1 , 37 98 , 06
Astúries 23 . 996 0 , 70 98 , 36
Palencia 5 . 763 1 , 11 96 , 53
Las Palmas 45 . 275 4 , 54 91 , 22
Pontevedra 33 . 271 2 , 13 96 , 09
Salamanca 8 . 139 1 , 39 97 , 37
Tenerife 40 . 937 1 , 39 97 , 61
Cantabria 18 . 025 1 , 37 97 , 53
Segovia 3 . 773 0 , 51 98 , 69
Sevilla 61 . 732 3 , 42 94 , 66
Soria 4 . 341 0 , 63 99 , 49
Tarragona 21 . 771 2 , 41 97 , 14
Teruel 2 . 685 0 , 81 98 , 13
Toledo 15 . 382 3 , 18 91 , 03
Valencia 89 . 752 1 , 64 97 , 18
Valladolid 15 . 618 2 , 72 95 , 67
Bizkaia 35 . 416 1 , 22 98 , 36
Zamora 3 . 060 1 , 34 98 , 13
Zaragoza 29 . 037 3 , 80 91 , 49
Ceuta 973 1 , 32 95 , 75
Melilla 1 . 230 4 , 98 89 , 82

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.