TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: MARÇ 2021

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 1 . 673 . 469 5 , 58 87 , 15
Àlaba/Llaurava 11 . 466 4 , 31 92 , 63
Albacete 12 . 177 2 , 04 96 , 47
Alicante /Alacant 68 . 430 9 , 86 78 , 55
Almeria 18 . 485 4 , 52 90 , 20
Àvila 5 . 196 1 , 87 95 , 57
Badajoz 22 . 031 2 , 37 95 , 64
Balears, Illes 61 . 737 8 , 86 82 , 01
Barcelona 233 . 821 7 , 45 82 , 77
Burgos 11 . 087 2 , 51 94 , 19
Càceres 11 . 930 2 , 52 95 , 53
Cadis 47 . 011 4 , 04 91 , 51
Castelló 14 . 683 6 , 95 79 , 00
Ciudad Real 11 . 582 1 , 88 96 , 25
Còrdova 26 . 928 2 , 46 94 , 93
la Corunya 34 . 693 3 , 05 93 , 02
Cuenca 4 . 022 1 , 86 96 , 60
Girona 32 . 569 6 , 16 85 , 88
Granada 33 . 807 2 , 93 94 , 31
Guadalajara 8 . 654 2 , 11 95 , 75
Guipúscoa 26 . 581 4 , 75 88 , 31
Huelva 13 . 886 3 , 85 91 , 95
Huesca 6 . 072 9 , 48 78 , 85
Jaén 23 . 606 3 , 28 94 , 46
León 11 . 945 2 , 28 94 , 85
Lleida 13 . 433 5 , 97 83 , 50
Rioja, La  15 . 959 8 , 99 78 , 57
Lugo 8 . 726 1 , 32 96 , 73
Madrid 200 . 965 11 , 82 78 , 56
Màlaga 75 . 660 7 , 68 82 , 05
Murcia 52 . 595 5 , 89 90 , 00
Navarra 23 . 018 8 , 15 77 , 18
Orense 8 . 163 3 , 23 91 , 91
Astúries 33 . 568 1 , 26 96 , 26
Palencia 4 . 869 3 , 58 87 , 27
Las Palmas 55 . 917 5 , 79 85 , 85
Pontevedra 31 . 624 3 , 88 92 , 46
Salamanca 10 . 137 3 , 89 85 , 98
Tenerife 43 . 526 3 , 06 94 , 00
Cantabria 20 . 261 2 , 16 93 , 76
Segovia 5 . 062 1 , 54 95 , 49
Sevilla 66 . 560 6 , 46 82 , 49
Soria 2 . 396 1 , 64 95 , 98
Tarragona 26 . 504 5 , 98 86 , 73
Teruel 3 . 832 1 , 17 96 , 71
Toledo 19 . 933 4 , 64 85 , 05
Valencia 107 . 398 3 , 09 92 , 81
Valladolid 16 . 360 4 , 60 90 , 35
Bizkaia 38 . 787 2 , 13 94 , 88
Zamora 3 . 682 2 , 20 95 , 54
Zaragoza 29 . 751 11 , 32 69 , 24
Ceuta 1 . 141 7 , 28 73 , 21
Melilla 1 . 243 17 , 07 60 , 07

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.