TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: OCTUBRE 2021

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 1 . 155 . 687 4 , 12 90 , 96
Àlaba/Llaurava 14 . 612 2 , 40 96 , 03
Albacete 6 . 939 1 , 51 98 , 24
Alicante /Alacant 35 . 336 4 , 64 91 , 00
Almeria 14 . 405 6 , 89 82 , 26
Àvila 3 . 875 1 , 26 96 , 79
Badajoz 17 . 389 1 , 70 97 , 34
Balears, Illes 48 . 747 4 , 90 91 , 19
Barcelona 142 . 433 5 , 34 84 , 90
Burgos 8 . 610 1 , 89 97 , 14
Càceres 8 . 806 1 , 28 98 , 42
Cadis 28 . 869 2 , 07 96 , 16
Castelló 8 . 924 3 , 66 93 , 06
Ciudad Real 8 . 453 1 , 76 94 , 84
Còrdova 20 . 053 1 , 53 97 , 63
la Corunya 17 . 328 1 , 99 96 , 75
Cuenca 2 . 467 1 , 21 96 , 92
Girona 18 . 773 5 , 02 92 , 83
Granada 20 . 998 2 , 14 95 , 77
Guadalajara 5 . 632 2 , 15 95 , 47
Guipúscoa 12 . 114 2 , 69 93 , 77
Huelva 15 . 525 6 , 58 85 , 76
Huesca 3 . 123 4 , 69 89 , 22
Jaén 24 . 130 1 , 91 96 , 41
León 6 . 392 1 , 27 97 , 85
Lleida 6 . 917 5 , 95 80 , 30
Rioja, La  9 . 875 25 , 01 65 , 20
Lugo 4 . 202 0 , 75 96 , 95
Madrid 144 . 938 8 , 38 83 , 93
Màlaga 38 . 954 5 , 52 88 , 50
Murcia 47 . 896 3 , 37 94 , 82
Navarra 16 . 920 3 , 16 92 , 54
Orense 5 . 479 1 , 89 96 , 18
Astúries 16 . 966 0 , 76 98 , 27
Palencia 8 . 596 1 , 67 93 , 05
Las Palmas 29 . 899 5 , 31 88 , 58
Pontevedra 32 . 928 1 , 76 97 , 14
Salamanca 6 . 111 2 , 12 96 , 27
Tenerife 27 . 852 2 , 12 97 , 49
Cantabria 11 . 028 1 , 66 97 , 29
Segovia 2 . 299 1 , 00 97 , 85
Sevilla 52 . 065 5 , 82 86 , 42
Soria 4 . 544 1 , 01 96 , 98
Tarragona 17 . 400 3 , 87 90 , 96
Teruel 2 . 987 0 , 78 98 , 55
Toledo 14 . 567 8 , 49 81 , 67
Valencia 59 . 584 2 , 09 96 , 05
Valladolid 17 . 541 3 , 03 96 , 04
Bizkaia 26 . 118 1 , 78 95 , 06
Zamora 2 . 701 1 , 06 99 , 04
Zaragoza 50 . 984 4 , 92 86 , 69
Ceuta 1 . 190 2 , 26 94 , 47
Melilla 1 . 213 9 , 59 73 , 65

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.