TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: SETEMBRE 2021

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 1 . 097 . 613 4 , 54 90 , 27
Àlaba/Llaurava 6 . 155 2 , 01 96 , 73
Albacete 7 . 484 1 , 15 98 , 45
Alicante /Alacant 40 . 513 6 , 66 87 , 95
Almeria 17 . 652 6 , 48 83 , 41
Àvila 2 . 993 0 , 78 98 , 32
Badajoz 17 . 927 1 , 67 97 , 34
Balears, Illes 36 . 840 4 , 57 93 , 06
Barcelona 124 . 662 8 , 26 78 , 73
Burgos 6 . 493 1 , 42 97 , 87
Càceres 9 . 035 1 , 19 98 , 73
Cadis 31 . 359 1 , 85 97 , 81
Castelló 9 . 375 2 , 77 95 , 44
Ciudad Real 8 . 649 1 , 44 97 , 80
Còrdova 22 . 388 1 , 72 97 , 25
la Corunya 19 . 060 1 , 97 97 , 53
Cuenca 2 . 583 1 , 24 97 , 18
Girona 16 . 804 3 , 70 95 , 18
Granada 23 . 624 1 , 98 97 , 10
Guadalajara 5 . 466 1 , 92 96 , 89
Guipúscoa 11 . 709 2 , 30 95 , 08
Huelva 17 . 861 8 , 56 82 , 14
Huesca 3 . 593 2 , 81 95 , 26
Jaén 19 . 940 2 , 12 96 , 44
León 6 . 730 1 , 40 97 , 77
Lleida 6 . 407 3 , 88 91 , 56
Rioja, La  6 . 876 19 , 38 64 , 57
Lugo 4 . 241 0 , 79 97 , 47
Madrid 141 . 299 9 , 81 83 , 62
Màlaga 40 . 599 5 , 96 88 , 76
Murcia 54 . 560 3 , 40 94 , 65
Navarra 13 . 594 2 , 68 93 , 34
Orense 5 . 482 2 , 29 97 , 46
Astúries 17 . 533 0 , 76 98 , 71
Palencia 5 . 792 1 , 91 95 , 58
Las Palmas 32 . 766 4 , 97 83 , 93
Pontevedra 28 . 145 1 , 62 97 , 77
Salamanca 6 . 536 1 , 89 96 , 59
Tenerife 29 . 047 1 , 85 97 , 04
Cantabria 10 . 537 1 , 33 97 , 52
Segovia 2 . 329 1 , 08 97 , 66
Sevilla 58 . 389 6 , 45 85 , 11
Soria 3 . 046 0 , 80 98 , 83
Tarragona 16 . 853 3 , 31 94 , 93
Teruel 1 . 957 1 , 11 98 , 52
Toledo 14 . 759 9 , 88 76 , 12
Valencia 51 . 962 1 , 77 96 , 70
Valladolid 11 . 276 2 , 79 96 , 86
Bizkaia 22 . 645 1 , 80 96 , 73
Zamora 2 . 494 1 , 32 98 , 21
Zaragoza 37 . 312 4 , 76 87 , 82
Ceuta 1 . 065 1 , 90 92 , 79
Melilla 1 . 217 13 , 20 63 , 41

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.