TRANSFERÈNCIES DE GESTIÓ: NORMATIVA APLICABLE

En esta pàgina pots trobar la legislació i normativa que afecta a la transferència de competències en matèria d'ocupació, treball, formació per a l'ocupació etc. entre l'Estat i les diferents comunitats autònomes.

Consulta la legislació aplicable al traspàs de competències en matèria d'ocupació i formació per a l'ocupació