OFICINES D'OCUPACIÓ I/O PRESTACIONS

 

Són els òrgans de gestió territorial baix la direcció i dependència del Director Provincial del Servici Públic d'Ocupació Estatal. Podran tindre caràcter presencial o virtual a l'efecte de garantir l'administració electrònica per a l'atenció i gestió telefònica i telemàtica.

Localitzador d'oficines i/o prestacions