Seu electrónica

Butlletí trimestral de dades bàsiques de mobilitat (DBM)

Informació trimestral de l'Observatori de les Ocupacions del SEPE sobre la mobilitat geogràfica de la contractació en l'àmbit estatal i provincial amb referència a la seua evolució i variacions per sectors econòmics, així com als perfils dels treballadors que es desplacen.

Període