Seu electrónica

Informació mensual/anual de mercat de treball de persones titulades

El Servici Públic d'Ocupació Estatal elabora estos informes, que reflectixen la informació de mercat de treball per titulació, segons les dades que disposen els diferents Servicis Públics d'Ocupació.