Seu electrónica

Informes anuals del mercat de treball estatal

Les dades que oferixen estos informes són un reflex de la situació i de la realitat que configura el mercat de treball amb una mirada al present, però també considerant de forma retrospectiva la tendència, evolució i prospectiva a curt termini. Complementari a l'informe general es presenten també els informes de col·lectius d'interés per a l'ocupació (persones jóvens, dones, persones estrangeres, persones majors d'anys, 45 persones amb discapacitat). Les dos sèries proporcionen informació d'àmbit nacional i provincial. A més, s'informa a través d'un ánalisis de la contractació, de l'existència de fluxos consolidats de treballadors entre les diferents zones del país, la qual cosa convertix a la mobilitat geogràfica en un tret marcadament estructural de la realitat laboral.