Seu electrónica

Els perfils de l'oferta d'ocupació

L'Observatori de les Ocupacions del SEPE, estudia els perfils professionals de l'oferta d'ocupació a partir de les activitats econòmiques i ocupacions amb millor comportament en l'ocupació i amb millors perspectives d'en el mercat de treball. 

El treball es realitza mitjançant el seguiment i anàlisi d'una mostra significativa d'ofertes de treball publicades en portals d'ocupació, tant les ofertes procedents de la pròpia empresa com les ofertes publicades per diferents mediadors: servicis públics d'ocupació, empreses de treball temporal, agències de col·locació, llocs web especialitzats en ocupació, etc. 

Objectius: 

  • Oferir una caracterització dels llocs de treball i de les condicions laborals dels mateixos que aporten als usuaris la informació per a contrastar-la amb el seu propi perfil. 
  • Donar a conéixer noves competències laborals que requerixen nous continguts formatius necessaris per a accedir o mantindre's en el canviant mercat de treball.
  •  Posar a la disposició d'orientadors i agents d'ocupació ferramentes per a l'orientació, la intermediació i la formació per a l'ocupació.
  •  Facilitar als agents socials, públics o privats, suports en la presa de decisions en matèria d'ocupació, orientació, intermediació, formació, etc.

 Quina informació conté el perfil? 
La caracterització del perfil professional requerit en les ofertes d'ocupació, les condicions laborals oferides, tipologia de contracte, jornada, etc. i el perfil del candidat que necessiten: compentencias tècnic-professionals, competències transversals, competències personals.i formació relacionada amb el perfil.
Quins perfils professionals pots trobar? 
Els perfils s'organitzen en 9 grans grups professionals, per a consultar els perfils estudiats, cal desplegar cada grup professional o amb l'ajuda de el  BUSCADORpots trobar els perfils. Escriu la paraula, competisca o truncada, o les paraules de la professió que vullgues buscar, si ho hem estudiat apareixerà el perfil professional.

Resum i llistat de perfils

De quin perfil vols informació?

Perfils professionals disponibles

Es mostren tots els perfils professionals estudiats en les diverses edicions publicades i les competències requerides per les empreses per a cobrir els seus llocs de treball. Donat el volum dels mateixos s'agrupen en grans grups professionals.

En Informació mensual/anual de mercat de treball per ocupació està disponible l'actualització dels principals indicadors laborals mostrats en els perfils de l'oferta d'ocupació (tractant la primera sol·licitud que fan els demandants d'ocupació per a mitjançar en el mercat laboral).