Avís legal

A continuació us mostrem tots els aspectes legals que regeixen el domini sepe.es per donar a conèixer el seu concepte, les seves condicions d'ús, els drets d'accés i la política de privadesa.

 • Titularitat

  El domini sepe.es és titularitat del Servei Públic d'Ocupació Estatal (d'ara endavant, SEPE)

  Concepte de web i la seva funció

  La pàgina web www.sepe.es i tots els subdominis i directoris inclosos sota aquesta pàgina (d'ara endavant, anomenats Web), compleixen la funció d'informació general i atenció al ciutadà en els termes del que estableix l'article 4 del Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà, així com la provisió de serveis relacionats amb l'ocupació, la formació i les prestacions d'atur.

  Condicions generals d'ús

  L'ús de la informació i els serveis continguts en aquest web implica l'acceptació de les condicions d'ús següents:

  Utilització de la informació continguda al web.

  El SEPE facilita la consulta lliure i gratuïta de la informació continguda al web i permet la còpia i distribució de pàgines, sempre que se citin la font i la data en què s'ha fet la còpia, no es manipulin ni alterin els continguts, ni s'utilitzi directament amb finalitats comercials.

  Els textos que s'ofereixen al web tenen caràcter merament informatiu, és a dir, no tenen validesa jurídica. Per a finalitats jurídiques, cal consultar els textos publicats als butlletins i diaris oficials.

  L'accés al web, així com l'ús que es pugui fer de la informació que conté, són responsabilitat exclusiva de l'usuari. El SEPE no es responsabilitza de cap conseqüència, dany o perjudici que es puguin derivar d'aquest accés o ús d'informació, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l'aplicació de les disposicions legals a què s'hagi de sotmetre en l'estricte exercici de les seves competències.

  Qualitat de la informació

  El SEPE farà els esforços necessaris per evitar errors i, si n'hi ha, esmenar-los o actualitzar-los com més aviat millor. Tanmateix, no pot garantir que no n'hi hagi ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat, de manera que cal comprovar sempre la vigència o exactitud de la informació anant a les fonts oficials.

  En qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, el SEPE podrà efectuar modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda al seu web o a la seva configuració o presentació.

  Utilització de serveis del web www.sepe.es

  El web www.sepe.es permet la creació de comptes d'usuari per a ciutadans i empreses interessats a utilitzar determinats serveis que s'ofereixen des d'aquest espai.

  L'autenticació es durà a terme per mitjà de DNI electrònic, certificat electrònic reconegut dels admesos per l'Administració General de l'Estat, o bé identificadors d'usuari i contrasenyes subministrades pels serveis públics d'ocupació.

  L'usuari es compromet a aportar informació veraç i lícita en la utilització dels serveis oferts per aquest web, i reconeix que assumeix tota la responsabilitat sobre la informació proporcionada. El SEPE no serà responsable en cap cas dels continguts aportats pels usuaris, tot i que actuarà de manera diligent en l'eliminació de continguts contraris a la llei, la moral i l'ordre públic tan aviat com s'adoni de la seva existència.

  Disponibilitat de la informació i serveis

  El SEPE no pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions i, per tant, no assumeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat del seu servidor. El servidor es podrà desconnectar sense previ avís. Es faran tots els esforços perquè l'impacte per tasques de manteniment sigui el mínim possible. El SEPE no es responsabilitza de cap dany o perjudici sofert per l'usuari que es derivi de l'accés a aquest servidor o de l'ús d'informació o aplicacions que contingui.

  Establiment d'enllaços

  Enllaços del web a altres llocs web

  S'han inclòs al web enllaços a pàgines de llocs web de tercers (“links”), la major part a pàgines d'Internet d'altres administracions públiques, que s'han considerat d'interès per als usuaris. No obstant això, el SEPE no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços de tercers a què es fa referència al web.

  Enllaços des d'altres llocs web al web www.sepe.es

  Els usuaris que vulguin establir un enllaç entre la seva pàgina web i la del SEPE hauran de tenir en compte el següent:
  L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre el SEPE i el propietari de la pàgina web en què s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del SEPE dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que el SEPE ha autoritzat expressament l'enllaç ni que ha supervisat o assumit de cap manera els serveis oferts o posats a disposició a la pàgina web des de la qual s'estableix l'enllaç.

  El SEPE no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'enllaç pugui oferir. L'usuari assumeix la responsabilitat exclusiva sobre les conseqüències, els danys o les accions que es puguin desprendre de l'accés a la pàgina web de l'enllaç.

  La pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al SEPE, excepte els signes que formin part de l'enllaç.

  La pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç no pot incloure informació amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums acceptats de manera general o a l'ordre públic, ni tampoc continguts que infringeixin drets de tercers.

  Cessió de publicacions informatives incloses al web

  El SEPE autoritza la baixada gratuïta de les publicacions informatives incloses al web a l'efecte de la seva reproducció i distribució, tret que s'indiqui el contrari de manera expressa al web.

  El cessionari queda autoritzat a fer, a càrrec seu, les reproduccions dels impresos i les publicacions inclosos al web que consideri convenients, però queda expressament prohibida qualsevol alteració o manipulació.

  Les reproduccions de les publicacions informatives efectuades pels cessionaris no poden incloure cap tipus de publicitat, tot i que es podrà estampar en aquestes reproduccions l'anagrama i denominació empresarial. Necessàriament hi ha de constar el text següent: “Publicació informativa cedida gratuïtament pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)”.

  El cessionari farà la distribució del manual, imprès o publicació de manera gratuïta.

  Propietat intel·lectual

  Els drets de propietat intel·lectual d'aquest web, el seu disseny gràfic i els codis que conté són titularitat del SEPE, llevat que s'indiqui una titularitat diferent.

  La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del SEPE o de qui en sigui titular.

  Igualment, totes les marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al web estan protegits per llei.

  La utilització no autoritzada de la informació continguda al web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial del SEPE poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que es derivin d'aquest exercici.

  Registre electrònic

  El servei de presentació telemàtica a través del Registre electrònic d'aquest web compleix amb la normativa vigent (Ordre TAS 503/2007, de 28 de febrer, per la qual es crea un registre telemàtic al Servei Públic d'Ocupació Estatal per a la presentació d'escrits, sol·licituds i comunicacions, i s'estableixen els criteris generals per a la tramitació telemàtica de determinats procediments, i Resolució de 16 de març de 2010, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual es regula el registre electrònic de l'organisme) i, per tant, els documents presentats per aquest mitjà, d'acord amb aquesta normativa, tenen la mateixa validesa jurídica que si haguessin estat presentats per qualsevol altre mitjà indicat en la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  Política de privadesa

  A més de les consideracions fetes a les condicions d'ús del web, la política de privadesa del web www.sepe.es es basa en:

  Dades imprescindibles

  La sol·licitud exclusivament de les dades imprescindibles per poder proporcionar-vos els serveis del web.

  Legislació aplicable

  El tractament de les dades de caràcter personal d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i l'altra normativa d'aplicació.

  Drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició

  En tot moment l'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició davant la Sotsdirecció General d'Estadística i Informació del SEPE.

  Informació tècnica imprescindible

  El SEPE recollirà la mínima informació tècnica imprescindible per oferir un bon servei a través d'aquest web. En concret, quan l'usuari es connecta al web, el SEPE analitza exclusivament el tipus de navegador utilitzat i la seva versió amb l'objectiu de seleccionar el full d'estil més adequat i que la visualització del web sigui correcta, així com l'idioma i el joc de caràcters del seu navegador amb el mateix motiu, com, per exemple, per a la correcta visualització de caràcters accentuats.

  El SEPE pot utilitzar galetes per emmagatzemar informació de personalització d'usuaris. En qualsevol cas, si l'usuari del web sepe.es no vol acceptar la gravació de les galetes al seu ordinador, també pot navegar pel web sense cap mena de restricció.

  Recollida de dades estadístiques

  La utilització de galetes de visita es pot fer servir amb finalitats estadístiques (en concret, conèixer el nombre de “visitants únics” que accedeixen al web) sense emmagatzemar més informació que un número de 128 bits generat aleatòriament.

  Amb la finalitat d'oferir-vos el millor servei a través d'aquest web, i amb la finalitat de facilitar-ne l'ús, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants del web i la seva freqüència d'utilització.

  Amb aquesta informació s'analitza la freqüència d'ús del web del SEPE a partir de les dades de connexió i les seccions més visitades.

  Enllaços amb altres pàgines.

  Aquesta política de privadesa només és aplicable al web del SEPE, i no es garanteix en els accessos a través d'enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d'aquest lloc amb altres webs.