L'Observatori de les Ocupacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal

.

És una unitat tècnica que analitza la situació i les tendències del mercat de treball, les ocupacions, els col·lectius d'interès per a l'ocupació i les transformacions que s'hi produeixen. Podeu conèixer el nostre treball a través de les nostres publicacions.

Documentació