Qui som

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) és un organisme autònom adscrit al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social que, juntament amb els serveis públics d'ocupació de les comunitats autònomes, forma el Sistema Nacional d'Ocupació. 

En aquest apartat pots conèixer el SEPE a fons. A Qui som et presentem la carta de serveis de l'organisme i t'expliquem quina és la nostra missió, les funcions i l'organigrama. Des de l'enunciat "Comissió per a la reforma de les administracions públiques" es dóna publicitat als temps mitjans de tramitació de les prestacions d'atur en totes les CA i en el d'"Informació economicofinancera" pots conèixer el nostre pressupost, així com els nostres comptes anuals. Des de Publicacions pots accedir tant a les publicacions oficials que el SEPE edita com a la seva base de dades documental bibliogràfica. A Estadístiques trobaràs les estadístiques d'ocupació, els contractes i les prestacions d'atur que elabora l'organisme; l'Observatori t'ofereix una anàlisi sobre la situació i les tendències del mercat de treball, les ocupacions i els col·lectius d'interès per a l'ocupació. Finalment, a Normativa pots consultar la principal legislació sobre les matèries que són competència del SEPE, i a Altres webs d'ocupació trobaràs webs, nacionals i internacionals, on ampliar la teva informació en qüestions d'ocupació.