2019ko zenbatekoak

2019. urterako zenbatekoak, hilekoak zein urtekoak:

  • lanbide arteko gutxieneko soldatenak (LGS), 1462/2018 Errege Dekretuan, abenduaren 21ekoan, 2019. urterako lanbide arteko gutxieneko soldata ezartzen den dekretu honekin bat egiten,
  • ondorio askotarako errenta adierazle publikoenak (IPREM), 3/2017 Legeak, ekainaren 27koak, 2017. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa finkatzen dituenak.
LGSren eta IPREMen hileko eta urteko balioak
2019 LGS IPREM
HILEAN 900,00 € 537,84 €
URTEAN 12.600,00 € (14 ordainketa) 6.454,08 €
Diruaren legezko interesa  
%3,0  
Ordaindutakoaren araberako prestazioaren gutxieneko zenbatekoa Euro
Seme-alabarik gabe 501,98 €
Seme-alaba bat edo gehiago 671,40 €
Ordaindutakoaren araberako prestazioaren gehienezko zenbatekoa Euro
Seme-alabarik gabe 1.098,09 €
Seme-alaba bat 1.254,96 €
2 seme-alaba edo gehiago 1.411,83 €
Langabeziagatiko sorospenaren (*) eta LEAren zenbatekoak Euro
%80 IPREM 430,27 €
Sorospena eta LEA eskuratzeko gehienezko errenta Euro
%75 LGS 675,00 €

(*) Lanaldi partzialeko lan bat galtzeagatiko langabeziaren kasuan, aurretik lan egindako orduen araberako zenbatekoa jasoko da, 52 urtetik gorakoentzako sorospenean izan ezik.

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak