Amatasun/aitatasun egoeran nago

 

Jarraian azaltzen da zer gertatuko litzatekeen ordaindutakoaren araberako prestazioa edo langabeziagatiko sorospena jasotzen ari zarela amatasun- edo aitatasun-egoera gertatzen bada.

Ikus daitekeenez, tratamendua desberdina da jasotzen ari den prestazioaren arabera. 

 

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak

 • Langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestazioa kobratzen ari naiz eta amatasun- edo aitatasun-egoeran nago

  Amatasun- edo aitatasun-egoera ordaindutakoaren araberako langabeziagatiko prestazioa kobratzen ari zaren bitartean jazotzen bada, azken hori eteteko eskatu beharko duzu Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalak (INSS) ematen duen amatasun edo aitatasunagatiko prestazioari hasiera emateko.

  Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren bidez eska dezakezu etetea, bai eta zure prestazio-bulegoan ere, aldez aurretik Egoitza elektronikoan hitzordua eskatuta edo 901 010 210 telefonora deituta

  Langabeziagatiko prestazioa ez da agortuko egoera horiek dirauten bitartean; aitzitik, amaitutakoan, etena zegoen prestazioarekin berriz hasi ahal izango duzu, etendako unean geratzen zen denbora eta kasuan kasuko zenbatekoa kontuan hartuta.

  Baja-eskaerarekin batera honako hauek aurkeztu behar dituzu:

  • Amatasunari dagokiolarik, familia-liburua (edo adopzioa nahiz harrera egiaztatzen duen agiria) zein amatasun-txostena (edo egoera hori egiaztatzen duen beste edozein agiri).
  • Aitatasunari dagokiolarik, familia-liburua (edo adopzioa nahiz harrera egiaztatzen duen agiria).

  Aurkeztutako baja-eskaeraren kopia jasoko duzu, zeinean eskaeraren data eta zergatia agertzen diren.

  Aipatu agiriarekin dagokion INSSen bulegora jo beharko duzu amatasunagatiko/aitatasunagatiko prestazioa eskatzera; izan ere, hura da langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestazioaren onuradunen amatasun- eta aitatasun-prestazioen onarpena eta zuzeneko ordainketa kudeatzen dituen erakundea.

  Amatasun/aitatasun-aldia amaitutakoan, eta enplegu-eskaera berraktibatu ostean, 15 eguneko epea izango duzu zure prestazio-bulegoan langabeziagatiko prestazioaren eskubidea berriz hasteko eskatzeko. Epez kanpo eskatuz gero, eskaera-datatik aurrera hasiko da berriz; halaber, prestazioa galdutzat hartuko da, amatasunagatiko/aitatasunagatiko prestazioa bukatu zen dataren eta eskaera aurkezteko dataren artean igarotako egun kopuruan, hain zuzen.

   

  Langabeziagatiko sorospena kobratzen ari naiz eta amatasun- edo aitatasun-egoeran nago

  Langabeziagatiko sorospena jasotzen den bitartean amatasun- edo aitatasun-egoeran hasten bazara, zenbateko eta iraupen berdineko sorospena jasotzen jarraituko duzu. Horretarako, Gizarte Segurantzaren mediku-txostena aurkeztu beharko duzu enplegu-bulegoan, zure autonomia-erkidegoko Enplegu Zerbitzu Publikoak enplegu-eskaera eten dezan; hortaz, ez duzu berritu behar izango eta ez dizute abisatuko prestakuntza-ikastaroak edo lan-eskaintzak daudenean.

  Sorospena amaitzean oraindik ere amatasun- edo aitatasun-egoeran bazaude, ez duzu INSSen ardurapeko egoera hauengatik prestaziorik jasotzeko eskubiderik izango.  

  Informazio gehiago jaso dezakezu herritarrei arreta emateko telefonoan: 901 119 999.

   

Dokumentazio