55 urte baino goragoko itzulitako emigratzaileak

Langabeziagatiko sorospenak, 55 urte baino gehiago izaki, itzulitako emigratzaile langabeek babestea bermatzen du.

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak

Baldintzak

 • Langabezian egotea, enplegu-eskatzaile gisa izena ematea, hilabete batez izena emanda jarraitzea eta Jarduera Konpromisoa sinatzea.  Izen-emateak sorospenak irauten duen aldi osoan zehar jarraitu beharko du.   
 • Espainiatik irten aurreko sei urteetan metatutako kotizazioengatik eskubiderik ez izatea langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestazioa jasotzeko.
 • Europako Esparru Ekonomikokoak ez diren eta Australia edo Suitza ez diren herrialde batetik itzulitako langile emigratzailea izatea.
 • Espainiako Gizarte Segurantzaren Sisteman erretiroagatik ordaindutakoaren araberako edozein motako pentsioa jasotzeko baldintza guztiak betetzea, adina salbu.
 • Zure lan-bizitzan zehar gutxienez 6 urtez langabeziagatik kotizatu izana.
 • Espainiatik azkenez irten zinenetik azken 6 urteetan gutxienez 12 hilabetez lan egin izana, Europako Esparru Ekonomikokoak ez diren eta Australia edo Suitza ez diren herrialdeetan.
 • Beren jatorria edozein dela ere, Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren (LGS) %75 baino gehiagoko errentarik ez izatea, bi aparteko ordainen zati proportzionala kenduta. (Aurtengo urterako zenbatekoak).   Nahiz eta errentarik ez izan, ezkontidea edo 26 urte baino gutxiagoko seme-alabak badituzu, edo adineko desgaituak edo hartutako adingabeak, errenta-gabeziaren baldintza betetzat hartuko da soilik familia-unitateko kide guztien errentak, era horretan eratuta, eskatzailea barne, osatzen duten kide-kopuruarekin zatitzerakoan LGSaren %75 gainditzen ez duenean, bi aparteko ordainsarien zati proportzionala kontuan hartu gabe. Errentak etekin oso edo gordinaren arabera zenbatuko dira. Enpresa-jardueretatik, jarduera profesionaletatik, nekazaritza-jardueretatik, abeltzaintzatik edo jarduera artistikoetatik sortzen den etekina diru-sarreren eta haiek lortzeko gastuen arteko aldearen arabera zenbatuko da. Ondare-irabaziak ondare irabazien eta galeren arteko aldearen arabera zenbatuko dira.
 • 55 urte beteta izatea itzulitako emigratzailearen sorospena eskatzen den unean edo hura jaso bitartean betetzea.
 • Sorospen hau jasotzeko, beste herrialdeetan egindako kotizazioak ere hartuko dira kontuan, soilik Europako Esparru Ekonomikoko herrialdeetan edo langabezia babesteko kotizatutako aldiak batzeko hitzarmena duten herrialdeetan gauzatu badira; aldi horiek hitzarmenak indarrean sartu ondorengoak zein aurrekoak badira ere.

Betebeharrak, arau-hausteak eta zehapenak

 

Iraupena eta zenbatekoa

Langilea Espainiako Gizarte Segurantzaren Sisteman ordaindutakoaren araberako edozein motatako erretiro-pentsio bat jasotzeko adinera iristen den arte iraungo du.

Hileko zenbatekoa indarrean dagoen Ondorio Askotarako Errenta Adierazle Publikoaren (IPREM) %80 izango da. (Aurtengo urterako zenbatekoak).

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak (SEPE) erretiroari dagokion Gizarte Segurantzako kotizazio-kuotak ordainduko ditu. Kotizazio-oinarria une bakoitzean indarrean dagoen gutxieneko mugaren %100 izango da.

Gizarte Segurantzarekin Hitzarmen Berezia sinatu dezakezu erretirorako kotizazioa osatzeko.

Langabeziagatiko sorospenaren ordainketa, salbuespenak salbuespen, zuk adierazitako finantza-erakundearen kontura egingo da (kontu horren titularra izan behar duzu)

Beharrezko dokumentazioa

Eskaera-eredu ofiziala.

 • Espainiarrak: Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo pasaportea.
 • Espainian bizi diren atzerritarrak:
  • Erkidegokoak: Europar Batasuneko biztanle gisa erregistratuta egotearen ziurtagiria, non AIZ ageri den, eta jatorrizko herrialdeko pasaporte edo nortasun agiria.
  • Erkidegotik kanpokoak: Atzerritarren Nortasun Txartela (ANT), non AIZ ageri den, eta pasaportea.

Itzulitako emigratzailearen ziurtagiria, Gobernuko Lan eta Gizarte Gaietako Ordezkaritzen edo Ordezkariordetzen Sail Funtzionaletan edo Bulegoetan igorria, atzerrian lanean egindako aldiak eta itzulera-data egiaztatzeko dokumentu gisa.

Enplegu-bulegoan eskatuz gero, errenten egiaztagiri bat aurkeztu beharko duzu. 26 urtetik gorako seme-alaba desgaituak alegatuz gero, INSSk, IMSERSOk edo autonomia-erkidegoko erakunde eskudunak igorritako desgaitasunaren eta aitortutako graduaren egiaztagiria aurkeztu beharko duzu.

Noiz, non eta nola izapidetu

Langileak, Espainiara itzultzen denean, hilabeteko epea dauka enplegu-eskatzaile gisa izena emateko, eta izena eman ondoren, hilabete egon behar du izena emanda, lan-eskaintza egokiei uko egin gabe eta, justifikatutako kausarik ezean, lanbide-sustapen, lanbide-heziketa edo lanbide-birmoldaketa ekintzetan parte hartzeari uko egin gabe. Hilabete hori igarotakoan, 15 eguneko epea irekitzen da laguntza eskatzeko. Epe horretan 55 urte beteta edo betetzen badituzu, 55 urtetik gorakoentzako sorospena onartuko zaizu. Oraindik aipatu adina bete ez baduzu, itzulitako langile emigratzailearen sorospena onartuko zaizu, eta 55 urtetik gorakoentzako sorospena bilakatuko da adin hori betetzen duzunean.

Eskaera aurkeztu dezakezu:

 • SEPEren egoitza elektronikoa
 • Prestazio-bulegoan (SEPEren egoitza elektronikoan aurrez eskatutako hitzordua lortu ostean.
 • Erregistro publikoko edozein bulegotan
 • Administrazio postaren bidez.

Informazio gehiago jaso dezakezu herritarrei arreta emateko telefonoan: 901 11 99 99.

 

 

Dokumentazio