Amatasun/aitatasun egoeran nago

Zure kontratua amatasun edo aitatasun bajan zauden bitartean bukatzen bada, 16 hilabeteko amatasunagatiko, edo 4 hilabeteko aitatasunagatiko, prestazioa jasotzen jarraituko duzu, bai medikuaren alta izan arte bai egoera hau amaitu arte. Momentu horretan eta hurrengo 15 egunetan langabeziagatiko prestazioa edo sorospena eska dezakezu.

Enpresan altan egon zaren bitartean, amatasun edo aitatasun bajaren iraupena langabeziagatiko prestazioak jasotzeko kotizatuz lanean egindako epe betekizuna kontuan hartuko da, amaren edo aitaren atsedenaldi horretan kotizatzera behartuta daudelako kontratua dirauen bitartean.

Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalak (INSS) ordaintzen du amatasun edo aitatasunagatiko prestazioa.

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak

Baldintzak

 • Gizarte Segurantzan afiliatuta egotea eta alta edo altarekin parekatutako egoeran egotea, langabeziagatiko kotizazioa biltzen duen erregimen batean.
 • Legezko langabezia-egoeran egotea.
 • Enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea eta hala mantentzea prestazioa jasotzen den epean zehar, eta eskaerarekin batera datorren jarduera konpromisoa betetzea.
 • Ordaindutakoaren araberako prestazioa jaso ahal izateko, gutxienez 360 egunez kotizatu behar da langabezian legezko langabezia-egoera gertatu aurreko 6 urteko epean. Hori baino gutxiago kotizatu baduzu, langabeziagatiko sorospena jasotzeko eskubidea izango duzu.
 • Erretiroa hartzeko adin arrunta beteta ez izatea.
 • Bere konturako jarduerarik edo besteren konturako lanaldi osoko lanik ez egitea, enplegua sustatzeko programa batek ezarritako bateragarritasuna ez bada salbu.
 • Lanarekin bateragarria ez den Gizarte Segurantzaren pentsio bat ez kobratzea.

 

Beharrezko dokumentazioa

Langabeziagatiko prestazioa eskatzeko, oro har, dokumentazio hau beharko duzu:

 • Eskari-eredu ofiziala.
 • Eskatzailearen eta berarekin bizi diren edo bere ardurapean dauden eta eskabidean agertzen diren seme-alaben identifikazioa, nahikoa izango da hurrengo agiriren bat erakustea:
  • Espainiarrak: Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo pasaportea.
  • Espainian bizi diren atzerritarrak:
   • Europako Batasuneko nazionalak: Europar Batasuneko biztanle gisa erregistratuta egotearen ziurtagiria, non AIZ ageri den, eta jatorrizko herrialdeko pasaporte edo nortasun agiria.
   • Europar Batasuneko nazionalak ez direnak: Atzerritarren Nortasun Txartela (ANT), non AIZ ageri den, eta pasaportea.
 • Titularra zaren kontu-zenbakia dakarren edozein banku-agiri, zeinetan prestazioa jaso nahi duzun.
 • Enpresa-ziurtagiria, azken sei hilabeteetan lan egin duzun enpresak edo enpresek igorriko dutena Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikora. Legezko langabezia-egoera egiaztatzeko enpresa-ziurtagiria nahikoa ez den kasuetarako, egoera hori egiaztatzen duen agiria.
 • Familia-liburua edo dokumentu baliokidea atzerritarrak badira.

 

Noiz, non eta nola izapidetu

Prestazioak eskatzeko 15 egun balioduneko epea izango da, amatasun- edo aitatasun-aldia amaitzen denetik zenbatzen hasita, hauen bidez:

Informazio gehiago jaso dezakezu herritarren arretarako telefonoan: 901 119 999

 

Dokumentazio