Atención presencial

A atención presencial pódese realizar ou ben a través do servizo de cita previa ou mediante a presentación dos documentos pertinentes no Rexistro Electrónico Xeral:

  • Cita previa:

Nas oficinas de prestacións atenderemos as súas solicitudes de información e recoñecemento de prestacións por desemprego. Nas oficinas de Ceuta e Melilla préstanse, ademais, os servizos relacionados coa intermediación laboral, a formación para o emprego e outras políticas activas de emprego.Para ser atendido de xeito presencial haberá de dispoñer decita previa, que poderá solicitar a través do servizo telefónico de cita previa ou vía telemática na nosa Sede electrónica.

  • Rexistro electrónico:

Cada Administración dispoñerá dun Rexistro Electrónico Xeral, no que se fará o correspondente asento de todo documento que sexa presentado ou que se reciba en calquera órgano administrativo, organismo público ou entidade vinculado ou dependente destes. Tamén se poderán anotar neste a saída dos documentos oficiais dirixidos a outros órganos ou particulares. O Rexistro Electrónico Xeral de cada Administración funcionará como un portal que facilitará o acceso aos rexistros electrónicos de cada Organismo. Os documentos que os interesados dirixan aos órganos das Administracións públicas pódense presentar no rexistro electrónico da Administración ou Organismo ao que se dirixan, así como nos restantes rexistros electrónicos de calquera dos que se refire o artigo 2.1.; nas oficinas de Correos, na forma que regulamentariamente se estableza; nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no estranxeiro; nas oficinas de asistencia en materia de rexistros; en calquera outro que establezan as disposicións vixentes.