Información económico-financeira

Nesta sección poñemos á túa disposición a información relativa a cuestións económico-financeiras do SEPE seguindo a liña de xestión aberta. Nos distintos bloques poderás acceder a cuestións como o balance de contas anuais e resultados, a memoria anual, informes de xestión e auditoría, así como aos presupostos e informes de execución presupostaria, que proporcionan datos sobre os obxectivos marcados nos plans presupostarios e a avaliación e consecución destes. Por último, ofrecémosche os datos dispoñibles en canto aos períodos medios de pagamento aos provedores.