COBRO UN SUBSIDI PER DESOCUPACI��, ?PUC TENIR ALGUNA AJUDA DEL SERVEI P?BLICO D'OCUPACI�� ESTATAL PER MUNTAR UN NEGOCI?

Si cobra un subsidi per desocupació no podrà beneficiar-se del pagament únic o capitalització, ja que un dels requisits exigits per la llei és estar percebent una prestació contributiva per desocupació.