PER UN ERTE TREBALLAR? DE DILLUNS A DIJOUS I COBRAR? L'ATUR ELS DIVENDRES I S?BADOS; ?EM CORRESPON COBRAR AQUESTS DUES D?AS D'ATUR SI EN L'EMPRESA MAI HE TREBALLAT ELS S?BADO?

Li correspondria cobrar solament el divendres, tenint en compte que quan la regulació d'ocupació s'efectua per dies o períodes laborables, alterns o consecutius, de durada inferior a la setmana, els dies a abonar pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i per tant a consumir, es calculen aplicant al nombre de dies que no treballi un coeficient corrector del 125, , corresponent al descans setmanal.

En el supòsit que planteja, solament se li pot abonar i consumir un dia setmanal, el divendres, en concepte de prestació per desocupació (1 dia x 1,25 = 1,25 dies), atès que no és possible abonar fraccions de dia. Si la regulació afectés a tots els divendres del mes, cobraria en concepte de prestacions per desocupació, i per tant se li consumirien, 5 dies (4 divendres x 1,25 = 5 dies de pagament i consum de prestació).

Más información sobre prestaciones por desempleo durante un ERE O ERTE en: “Me ha afectado un ERE o un ERTE”.