Seu electrónica

Hi ha retenció d'IRPF si estic en ERTE (suspensió o reducció) i cobro atur? Puc augmentar la retenció o, si no s'aplica, sol·licitar que es faci?

En les prestacions per desocupació s'aplica retenció de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF). No obstant això, per la pròpia dinàmica de l'abonament de prestacions en períodes de suspensió de relacions laborals per procediment de regulació temporal d'ocupació, és poc probable la retenció a compte en concepte d'IRPF, si els imports previstos de prestació no aconsegueixen el mínim obligatori exigit per les normes tributàries per a l'aplicació d'aquella.

Però, mentre estigui percebent la prestació per desocupació, pot sol·licitar que se li retingui l'IRPF o que se li apliqui un percentatge major de retenció, si escau, emplenant el formulari corresponent.

Més informació sobre prestacions per desocupació per procediments de regulació d'ocupació en: “M'he vist afectat per un ERE o un ERTE”.