Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Soc una persona prejubilada i percebo el subsidi de majors d'anys, 52 quines obligacions tinc?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Si estàs percebent el subsidi de majors d'anys 52 hauràs de complir amb les mateixes obligacions de les altres persones beneficiàries de prestacions per desocupació; entre aquestes obligacions es troba la de complir amb les exigències de l'acord d'activitat, que s'inclou en la sol·licitud de prestacions, acceptar una col·locació adequada que et sigui oferta per l'oficina d'ocupació o per l'agència de col·locació sense finalitats lucratives.

No pots rebutjar una ocupació si és adequati si ho rebutges, podries cometre una infracció greu i ser sancionat o sancionada amb la pèrdua del seu subsidi per desocupació.

La Llei estableix que tenen dret a la protecció per desocupació els qui, podent i volent treballar, perden la seva ocupació per causa aliena a la seva voluntat.

Més informació en: “Obligacions, infraccions i sancions”.