ESTIC COBRANT L'ATUR I OLVID? RENOVAR LA DEMANDA, ?QU? CONSEQ����NCIES PODR?A TENIR EN EL MEU PRESTACI?N PER DESOCUPACI��?

Per percebre les prestacions per desocupació és obligatori inscriure's com a demandant d'ocupació i renovar la demanda mentre estigui cobrant aquestes prestacions.

Si oblida renovar la demanda, s'iniciarà un procediment sancionador per infracció lleu que pot suposar-li la pèrdua d'un mes de prestació. Si no torna a renovar-la una segona vegada, perdrà tres mesos. Si es repeteix una tercera vegada, perdrà sis mesos, i si per quarta vegada no renova, perdrà la prestació.

Per a aquests casos de reincidència no és necessari que l'incompliment sigui sempre del mateix tipus (en aquest cas, no renovar la demanda d'ocupació). Per tant, s'aplicarà aquesta escala a partir de la primera infracció, quan entre una infracció lleu i l'anterior no hagin transcorregut més de 365 dies.

Més informació en: Obligacions, infraccions i sancions.