Seu electrónica

Em poden embargar les prestacions per desocupació?

Sí, podran embargar-li la prestació contributiva o el subsidi per desocupació en aplicació d'una ordre judicial o resolució administrativa i en la quantia que el títol executiu disposi.

No es pot embargar la prestació que no superi la quantia del Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Si l'objecte de l'embargament és el pagament de la pensió d'aliments a favor dels fills o filles, o el pagament de la pensió compensatòria a favor de l'excónyuge, la resolució judicial podrà ordenar que s'embargui el total de la quantia de la prestació.