Seu electrónica

Els períodes de prestació o subsidi per desocupació serveixen per a la meva jubilació?

Sí, perquè durant tots els períodes en els quals has percebut prestació contributiva has cotitzat per jubilació, ja que el Servei Públic d'Ocupació Estatal s'encarrega d'ingressar les cotitzacions per aquesta contingència.

En el cas dels subsidis per desocupació, únicament cotitzen per jubilació:

  • Els subsidis per a majors d'anys. 52 La base de cotització per jubilació en aquest cas, és el 125 per cent del topall mínim de cotització a la Seguretat Social vigent a cada moment.
  • Els subsidis de persones treballadores fixes discontínues menors d'anys 52 el fet causant dels quals hagi tingut lloc abans del dos de març de 2022 , que acreditin 180 dies o més de cotització. Cotitzaran per jubilació els primers 60 dies i la base de cotització serà el topall mínim de cotització a la Seguretat Social vigent a cada moment.