ELS PERÍODES DE PRESTACIÓ O SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ SERVEIXEN PER A LA MEVA JUBILACIÓ?

Sí, perquè durant tots els períodes en els quals ha percebut prestació contributiva ha cotitzat per jubilació, ja que el Servei Públic d'Ocupació Estatal s'encarrega d'ingressar les cotitzacions per aquesta contingència.

En el cas dels subsidis per desocupació, únicament cotitzen per jubilació els subsidis per a majors d'anys, 52 els subsidis de persones treballadores fixes discontínues majors d'anys 52 i els subsidis de persones treballadores fixes discontínues que acreditin 180 dies o més de cotització. En aquest últim cas es cotitzaran per jubilació els primers 60 dies.