Seu electrónica

Consellers i conselleres EURES a Espanya

Funcions:

  • Proporcionar información, orientación y asistencia a la colocación a demandantes de empleo interesados/as en buscar un empleo en Europa.
  • Gestionar ofertes d'ocupació EURES.
  • Recolzar a ocupadors/as en la contractació de professionals adequats.   
  • Mitjançar en les ajudes EURES per a la mobilitat laboral.
  • Desenvolupar i gestionar projectes amb dimensió transnacional.
  • Difondre informació sobre la xarxa EURES: condicions de vida i treball, situació i tendència del mercat de treball a Europa.
  • Recolzar als nous membres i socis d'EURES Espanya.