EURES EN INSTITUCIONS I PROGRAMES EUROPEUS

Autoritat Laboral Europea (ELA)

La Autoridad Laboral Europea (en inglés, European Labour Authority, ELA) es  el organismo de la Unión Europea responsable de coordinar y apoyar la aplicación del Derecho laboral europeo, garantizando que las normas de la UE sobre movilidad laboral y coordinación de la seguridad social se apliquen de manera justa y efectiva. La Oficina Europea de Coordinación de EURES (ECO) está integrada en ELA.

ELA proporciona informació a través de:

EaSI

El Programa Europeu d'Ocupació i Innovació Social (EaSI) és un instrument financer a escala de la Unió Europea que el seu principal objectiu és promoure un elevat nivell d'ocupació sostenible i de qualitat, que aporti una protecció social correcta, combati l'exclusió social i la pobresa i millori les condicions de treball.
EaSI, gestionat directament des de la Comissió Europea, té tres eixos:

  • Eix PROGRESS: modernització de les polítiques d'ocupació i socials
  • Eix EURES: mobilitat professional.
  • Eje Microfinanciación y emprendimiento social: acceso a la microfinanciación y al emprendimiento social.

Single Digital Gateway

Single Digital Gateway és una passarel·la digital única en el marc de la UE que permet als ciutadans i a les empreses l'accés a informació, procediments i serveis d'assistència i resolució de problemes #pel que fa a les normes de la Unió i les normes nacionals aplicables. Els actes d'execució es troben en procés d'elaboració.

ESCO

ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) és la classificació europea multilingüe de capacitats, competències, qualificacions i ocupacions.