OCUPACIÓ EN LA UNION EUROPEA

EURES Información Transfronterizos

Les regions frontereres internes de la UE abasten el % 40 del territori de la UE i en elles viuen gairebé dos milions de treballadors transfronterers. En 2018 , més de 1 5 , milions de persones de la UE vivien en un país i treballaven en un altre.

Els treballadors transfronterers s'enfronten a una sèrie d'obstacles en la seva vida quotidiana, com les diferències en les pràctiques nacionals, els sistemes de seguretat social, les normes de fiscalitat i els sistemes jurídics. A més, el transport públic a les regions transfrontereres està en general menys desenvolupat que a l'interior de cada país, la qual cosa complica encara més la mobilitat laboral transfronterera.

EURES ajuda als treballadors transfronterers a superar aquests inconvenients donant suport financer a les associacions transfrontereres, en el marc d'EaSI, el programa de la UE per a l'ocupació i la innovació social.

Associacions Transfrontereres EURES

Programa TRANSFRONTERER EURES Galicia -Nord de Portugal