AJUDES A LA MOBILITAT EURES

Els projectes d'ajudes a la mobilitat EURES (Targeted Mobility Schemes–TMS, Your first EURES Job i REACTIVATE) són programes de la Comissió Europea per donar suport financer a ciutadans/as de la Unió Europea (UE), Islàndia o Noruega que cerquin una ocupació en un país de la UE diferent al de la seva residència; així com a empreses interessades en la contractació de treballadors/as procedents d'altres països de la UE, Islàndia o Noruega.

La Comissió Europea i EURES ofereixen més informació en:

Persones

 • Edat mínima d'anys.. 18
 • Ciutadania i residència legal de qualsevol Estat membre de la UE, Islàndia o Noruega.
 • Que desitgin exercir la mobilitat laboral cap a algun dels països anteriorment citats.

Empreses

 • Empreses i organitzacions *legamente constituïdes en els Estats membres de la UE, Islàndia i Noruega.
 • Complir amb les obligacions fiscals i les lleis laborals pertinents als països on estiguin constituïdes.
 • Les PIMES poden beneficiar-se de suport financer.
 • Ocupacions i pràctiques laborals.
 • Lloc de treball situat en un Estat membre de la UE, Islàndia o Noruega diferent al del seu país de residència.
 • Ofert amb una durada mínima de sis mesos o de tres mesos en el cas de pràctiques.
 • Jornada laboral mínima de el 50 %.

Persones

Suport financer per a despeses de:

 • Desplaçament a entrevista (despeses de viatge, allotjament i dietes segons la distància i el temps).
 • Realització d'un curs d'idioma.
 • Instal·lació al nou país.
 • Ajudes al desplaçament de famílies.
 • Reconeixement de qualificacions professionals.
 • Asignación suplementaria para la reubicación de candidatos con necesidades especiales o de regiones ultraperiféricas de la UE.
 • Dietes per a treballadors/as en pràctiques i aprenentes.

Altres mesures de suport

 • Formación preparatoria (formación de idiomas u otra necesidad de formación antes de partir o al llegar).
 • Suport mitjançant la provisió de tutories.
 • Un servei de benvinguda al país de destinació.

Empreses

Suport financer (solament per a PIMES)

 • Programa de integración para las personas recién contratadas en la empresa (formación profesional introductoria o cursos de idiomas).

Altres mesures de suport: assessorament EURES

 • En la gestió d'ofertes.
 • En la cerca de persones candidates idònies en la UE, Noruega o Islàndia.
 • En la preparació de l'arribada del nou personal.

Per sol·licitar ajudes a la mobilitat EURES ha de posar-se en contacte amb els/les Consellers/as EURES de la seva província, els qui li informaran, assessoraran i ajudaran durant el procés de tramitació d'ajudes.

És necessari tramitar la solitud abans del començament de l'activitat, sent incompatible realitzar la mateixa sol·licitud a diversos projectes.

Pot localitzar als/les Consellers/as EURES de la seva província aquí.

La Comissió Europea realitza convocatòries per a la gestió de projectes d'ajudes a la mobilitat EURES que són liderats per un país. Actualment EURES Espanya participa en els projectes liderats per:

Recordi que per sol·licitar qualsevol d'aquestes ajudes ha de posar-se en contacte amb el seu Conseller/a EURES abans del començament de l'activitat.

L'objectiu del Cos Europeu de Solidaritat és crear oportunitats perquè els joves treballin com a voluntaris o col·laborin en projectes que beneficiïn a comunitats i ciutadans de tota Europa.

El Cos Europeu de Solidaritat es basa en un registre de joves que han fet constar el seu interès per participar en projectes de solidaritat i que accepten i defensen els objectius i principis del Cos Europeu de Solidaritat.

Puede encontrar más información sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad en el siguiente enlace del Instituto de la Juventud de España aquí.