Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE)

FUNDAE és la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació, que a través de la gestió de fons públics, ajuda a les empreses a formar a les persones treballadores al mateix temps que facilita el seu accés gratuït a l'oferta formativa.

Les seves funcions estan recollides en l'article 36 de el Reial decret 694 / 2017 , de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30 / 2015 , de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral. Entre elles, a més de col·laborar i assistir tècnicament al SEPE a la planificació, programació, gestió, avaluació i seguiment i control de les iniciatives de formació i de recolzar al Ministeri de Treball, FUNDAE també promou la recerca i el desenvolupament de la formació per a l'ocupació, difon entre els empresaris i treballadors les iniciatives del sistema i col·labora en programes internacionals. A l'apartat "Sobre nosaltres" de FUNDAE pots consultar més informació sobre aquesta fundació.

Recursos de FUNDAE per a treballadors

El mercat laboral actual exigeix a tots la constant actualització de coneixements i habilitats/habilitats per adaptar-te als canvis propis de cada sector. FUNDAE ofereix diferents recursos per formar-te al llarg de la teva vida professional i millorar la teva ocupabilitat. En aquest enllaç pots trobar tots els recursos que FUNDAE posa a la disposició dels treballadors.