FUNDACIÓ ESTATAL DE FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ (FUNDAE)

Fundació Estatal per a l'Ocupació FUNDAE

FUNDAE és la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació, que a través de la gestió de fons públics, ajuda a les empreses a formar a les persones treballadores al mateix temps que facilita el seu accés gratuït a l'oferta formativa.

Les seves funcions estan recollides en l'article 36 del Reial decret 694/2017, que desenvolupa la Llei 30/2015 per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral. Entre elles, a més de col·laborar i assistir tècnicament al SEPE a la planificació, programació, gestió, avaluació i seguiment i control de les iniciatives de formació i de recolzar al Ministeri de Treball, FUNDAE també promou la recerca i el desenvolupament de la formació per a l'ocupació, difon entre els empresaris i treballadors les iniciatives del sistema i col·labora en programes internacionals. A l'apartat "Sobre nosaltres" de FUNDAE pots consultar més informació sobre aquesta fundació.

Recursos de FUNDAE per a treballadors