Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Soci/a treballat/a o de treball de caràcter estable en societat laboral

Pots sol·licitar i obtenir en un sol pagament fins a el 100 % de la prestació que et resti per percebre per adquirir accions o participacions d'una societat laboral en la qual vagis a treballar, així com per fer front a les despeses de constitució i posada en funcionament de la mateixa. No podràs finançar desemborsaments futurs o pagaments ajornats.

Si no vas a obtenir tota la teva prestació pendent en un sol pagament d'aquesta forma, també pots sol·licitar simultàniament l'abonament mensual de l'import restant per subvencionar la teva cotització a la Seguretat Social durant el desenvolupament de l'activitat. Fins i tot, pots sol·licitar i obtenir exclusivament l'abonament mensual de tota la prestació pendent de percebre per subvencionar la teva cotització a la Seguretat Social.

S'abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la qual es deduirà l'import relatiu a l'interès legal dels diners, (Quanties per aquest any)

També podràs destinar fins a el 15 % de la quantia del pagament únic de la prestació a pagar serveis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre.