Seu electrónica

Informes anuals del mercat de treball provincial i municipal

Per col·lectius a partir de 2018: Illes Balears

Any Publ. Títol del document Descàrrega

2019

Mercat de Treball per col·lectius 2019 Illes Balears (Dades 2018)

Descargar

2018 Mercat de Treball per col·lectius 2018 Illes Balears (Dades 2017) Descargar