BIDEGABE KOBRATU EZIN ITZUL (LANGABEZIA, ZER GERTATUKO DA?

Bidegabe kobratu ezin badu langabezia-prestazioa itzuli baten barruan30ebazpena jaso zuenetik (egun berean, da eska dezake.zorra geroratzeko edo zatikatzekoDagokion urteko onarpena ekarriko du berandutza interesa aplikatuz..

Ez da itzuliko, baldin eta onuraduna, gizarte-laguntza, egingolehen prestazioari ordaina oker kobratzeagatik, independientemente de que se le haya concedido el aplazamiento o fraccionamiento.

Pasa30bidegabe kobratu gabe egun dagoen itzultzeko, (baldin eta ez bada, berriro ekin onuraduna konpentsazio edo geroratzea edo zatikatzea eskatu ez direnean), dagokion ziurtagiria egingo du premiamendu bidez aurkitu.

Bide hori dauka (errekargua20zenbateko osoaren% bidegabe kobratu arte.

Itzuli bada, konpentsazioa edo zatikapena edo gerorapena borondatezko epea eskaera egiten da (ondoren, zordundutako zenbatekoa gehituko zaio, legez ezarritako errekarguak.