NOLA ERAGITEN DIT ALDI BATERAKO EZINTASUNAGATIK BAJAN EGONIK ERTE BAT, AITA EDO AMA? ETA GERO HASIKO DA, BEHEKO IRUDIAN (ERTE?

Si se encuentra en situación de incapacidad temporal (IT) o de maternidad o paternidad, y le incluyen en un procedimiento de regulación de empleo de suspensión o reducción de jornada, no le afectarán sus medidas hasta que presente el alta médica o finalice el periodo de descanso por maternidad o el permiso por paternidad.

AdibideaALDI BATERAKO langileak, hau:1/10/2013bitartean, kontratuak etetea eragiten du1/11/2013eta31/5/2014, consecuencia de un procedimiento de regulación de empleo. Recibe el alta médica el1/12/2013une horretan, eten eragingo dio neurria, itaren bukaera egiaztatuz (senda agiria aurkeztuta.

Enplegua erregulatzeko prozedurak irauten duen bitartean, alegia, eta, beraz, langabeziako prestazioa jaso bitartean, hasiko da:

  • Gertakizun arrunten ondoriozko aldi baterako ezintasuna(estatuko enplegu zerbitzu publikoak (SEPE), Gizarte segurantzaren institutu nazionalak emana alegia (GSIN), aldi baterako ezintasunagatiko prestazioa jasoko du, dagokion zenbatekoa langabeziagatiko prestazioaren bestekoa izango da, eta dagokion eguneko kontsumoa ematea.
  • Amatasun edo aitatasun egoeraralangabezi prestazioa ordainketa egingo zaio: eta amatasun edo aitatasunagatiko prestazioa kobratzen hasiko da, gsink kudeatzen du zuzenean. behin amaitu eta amatasun edo aitatasunagatiko prestazioa, langabezia-prestazioa jasotzeko geratzen zaion denbora osoan zabalduko da, legokiokeen dirulaguntza jasotzeko unean eta etetea.

AdibideaLangileak kontratua etenda duen bitartean bat:1/03/2012eta31/8/2012prestazio bat aitortzen zaie.720días de duración. Posteriormente, se encuentra en situación de IT desde el1/04/2012arte.30/04/2012SEPE. Bada, ZURE ordez alegia, ordainduko dio aberen prestazioaren kopuru berean, langabezia prestazioa ez daitezen.30ABE prestazioaren iraupena egun kontsumitzen dira (720langabezia-sariaren - onartutako egunak30IT = hartutako egunak690al dira hainbat egun30.04.2012).

Más información sobre prestaciones de desempleo por ERE o ERTE en: “ERTE ERE eragin dit bat edo”.