NOLA ERAGITEN DIT ALDI BATERAKO EZINTASUNAGATIK BAJAN EGONIK ERTE BAT, AITA EDO AMA? ETA GERO HASIKO DA, BEHEKO IRUDIAN (ERTE?

Aldi baterako ezintasun egoeran zaudenean (IT) edo amatasunagatik edo aitatasunagatik, prozeduran sartzen du enplegu-erregulaziorako lanaldia eteteko edo murrizteko, neurri hau baino ez baitiote eragiten ditu medikuaren alta edo amatasunagatiko atsedenaldia amaitu edo aitatasun-baimena

AdibideaALDI BATERAKO langileak, hau:1/10/2013bitartean, kontratuak etetea eragiten du1/11/2013eta31/5/2014ondorioz, enplegu erregulazioko espedientea, medikuaren alta Jaso du1/12/2013une horretan, eten eragingo dio neurria, itaren bukaera egiaztatuz (senda agiria aurkeztuta.

Enplegua erregulatzeko prozedurak irauten duen bitartean, alegia, eta, beraz, langabeziako prestazioa jaso bitartean, hasiko da:

  • Gertakizun arrunten ondoriozko aldi baterako ezintasuna(estatuko enplegu zerbitzu publikoak (SEPE), Gizarte segurantzaren institutu nazionalak emana alegia (GSIN), aldi baterako ezintasunagatiko prestazioa jasoko du, dagokion zenbatekoa langabeziagatiko prestazioaren bestekoa izango da, eta dagokion eguneko kontsumoa ematea.
  • Amatasun edo aitatasun egoeraralangabezi prestazioa ordainketa egingo zaio: eta amatasun edo aitatasunagatiko prestazioa kobratzen hasiko da, gsink kudeatzen du zuzenean. behin amaitu eta amatasun edo aitatasunagatiko prestazioa, langabezia-prestazioa jasotzeko geratzen zaion denbora osoan zabalduko da, legokiokeen dirulaguntza jasotzeko unean eta etetea.

AdibideaLangileak kontratua etenda duen bitartean bat:1/03/2012eta31/8/2012prestazio bat aitortzen zaie.720egun. Ondoren, abe egoeran badago,1/04/2012arte.30/04/2012SEPE. Bada, ZURE ordez alegia, ordainduko dio aberen prestazioaren kopuru berean, langabezia prestazioa ez daitezen.30ABE prestazioaren iraupena egun kontsumitzen dira (720langabezia-sariaren - onartutako egunak30IT = hartutako egunak690al dira hainbat egun30.04.2012).

ERTE ERE, langabezian dauden pertsonei, edo informazio gehiago: “ERTE ERE eragin dit bat edo”.