GAIXOA, ALDI BATERAKO EZINTASUNAGATIKO BAJAREN NOLA JUSTIFICO CAIGO ETA LANGABEZIA KOBRATZEKO ERTE BATEAN?

Aldi baterako ezintasuna, langabeziagatiko prestazioa jasotzen ari da eragiten dien eten edo murriztu dela lanpostu lanaldia, enplegua araupetzeko prozedura bat, estatuko enplegu zerbitzu publikoaren aurrean aurkeztuko da (SEPE) baja medikoaren agiria eta, hala badagokio, berresten duten parteak eta medikuaren alta.

Aldi baterako ezintasuna prestazioaren ordainketa ez da etengo.

Informazio gehiago: “ERTE bat edo bat ERE eragin dit”.