Egoitza elektronikoa

Aurkezten ez badidazu, lan-eskaintzak kobraketa sorospena, zer gertatzen da? langabezian edo bitartean

Aurkeztu ez bada egokia zen enplegu-eskaintza bat edo, ez du parte hartzen, gizarte-lanetan laguntzeko, bidezko arrazoirik gabe izan ditzake urraketa larriagatik ezarritako zigorra eskala honen arabera:

- 1 . Arau-haustea egin omen duelako: 3 hilabetez galtzea.

- 2 . Arau-haustea egin omen duelako: Sei hilez kentzea.

- 3 . Arau-haustea egin omen duelako: Prestazioa azkentzea.

Hau aplikatuko da eskalatik aurrera, lehen arau-hauste mota edozein dela ere (hau da, ez izan behar du beti eskaintza-ukatzea, baizik eta izan daiteke beste arau-hauste larriak) eta arau-hauste larri bat baino gehiago igaro ez eta aurreko 365 egun.

Informazio gehiago: Betebeharrak, arau-hausteak eta zehapenak.