NIRE FAMILIA UNITATEA FAMILIA LIBURUA ZEIN APORTO EGIAZTATZEKO?

Pertsonak osatzen duten familia unitatea egiaztatzeko, Familia liburua aurkeztu du oso, eta bere ezkontidea eta seme-alabak dituzten ere jaiotza-datak.

Bere kasuan, galera edo beste edozein arrazoirengatik ezinezkoa bada, agiri hori aurkeztu zaio, bikoiztua eskatu edo, bestela, ezkondu eta seme-alabak hitzez hitzeko ziurtagiriak, erregistro zibilak luzatua.

Ezkontidea edo seme-alabak bizi dira, beste edozein herrialde, aurkeztu behar du (behar izanez gero, itzulpen ofiziala) famili liburua (edo agiri baliokidea), organo eskudunak emandako ziurtagiriak edo egoitzako herrialdea, bertan kontsultatu edo legeztatzeko ondoren hau esan du, hala badagokio, erakunde ofizial batek eta itzulpena.

Ziurtagiri horiek artean dago, eta herrialdeko kontsuletxeko ziurtagiria familiakoak espainian bizi den enbaxadako, espainiako enbaxadako kontsulatu edo ocertificación dagoen herrian bizi den familiak, datuak jasotzen dituen ezkontidea eta seme-alabak, jaioteguna eta, hala badagokio, ezintasuna.