Egoitza elektronikoa

Kotizaziopeko prestazioak agortzeagatik kobratzeko aurkeztu beharreko agiriak

Eskatzeko HASIERAKO ALTA kotizaziopeko prestazioa amaitu izanagatik subsidioa, familia-erantzukizunak dituzten bitartean, eskatzaileak honakook aurkeztu beharko ditu:

 • Eskaera eredu ofizialean.
 • Erakunde kudeatzaileak beharrezkoa izanez gero, ziurtagiria aurkeztu behar direnean.

Familiako erantzukizunak egiaztatzeko aurkeztu beharko ditu.

 • Eskaeraren aurreko hilabetean eskuratutako diru-sarreren ziurtagiria, ezkontidearen eta / edo seme-alaben adierazi duzun eskabidean.
 • Baldin eta espainian bizi ez diren ezkontidea eta / edo seme-alabak baditu lanean:
  • U006 formularioa edo E-302, herrialde kide Europar Batasuneko edo Europako Espazio Ekonomikoko edo zeinekin hitzarmena babesaren gainean langabeziagatik (Suitza edo Australia) dagoenetarako.
  • Espainiako enbaxadako kontsulatu edo egiaztagiria egoitza herrialdean, alegia, ziurtagiria edo erakunde eskudunak herri laneko egoerari buruz eses ezkontidea eta / edo seme-alabak, edo europar batasuneko kide ez diren herrialdeetako, Europako Esparru Ekonomikokoa edo langabeziatik babesteko hitzarmena ez badago ere.
 • Familia-liburua edo erregistro zibileko ziurtagiria jaiotza edo familiaren arazoak. Pertsonen kasuan, lehen adierazitako atzerriko dokumentu baliokidea, itzulpen ofiziala aurkeztu beharko da.

Seme-alabarik izanez gero 26 urteko dutenak:

 • Ebazpen bidez emandako egiaztagiria, edo bestela, adinekoen eta gizarte zerbitzuen Institutua (IMSERSO), dagokion autonomia erkidegoko organo eskudunak edo, bestela, elbarritasuna egiaztatzen duen txartela alegia.

Adingabekoak behar bada:

 • Harrera egiteko epaile-ebazpena edo formalizatzeko idatzia. bertan baimena duten ardura duen erakunde publikoaren lurralde bakoitzean adingabeen babesa eta harrera eman zuten eragina.

Banantze edo dibortzio kasuan:

 • Epaia eta / edo hitzarmen arautzailea jasotzen den diru-kopurua, mantenua eta seme-alaben aldeko konpentsazio-pentsioa eman beharra.