GURASO BIZI NAIZ

Jarraian, zer gertatzen ari den bitartean, kotizaziopeko prestazioa jasotzen ari zarela, edo langabeziako sorospena, aitatasun egoerara pasatzen dela eta.

Ikus daitekeenez, ez da prestazioa tratamenduaren arabera.

Amatasun edo aitatasun prestazioa jasotzen ari da zure langabeziagatiko kotizaziopeko bat behar du etendura eskatzea horri ekiteko eta amatasun edo aitatasunagatiko prestazioa jasotzeko, ordaindu behar da gizarte segurantzaren institutu nazionalaren (INSS).

Etetea eska dezake estatuko enplegu Zerbitzu Publikoak egoitza elektronikoaren bidez, prestazio edo bulegoan, aurretik egoitza elektronikoan hitzordua eskatzea edo deitu ditu hitzordua telefonoa.

Edozein egoera horiek iraun bitartean, egun ez dira erabiltzen eta langabeziagatiko prestazioa. Bukatutakoan, berriro jaso dezakezu eta prestazioa bertan behera geratzen zaion denboran zenbateko bera baino lehen eteteko.

Batera baja aurkeztu behar du:

  • Amatasunaren kasuan, famili liburua edo adopzio edo harrera dela egiaztatzen duen agiria, edota amatasun-txostena edo egoera hori egiaztatzen duen edozein agiri.
  • Aitatasunaren kasuan, famili liburua edo, adopzio edo harrera dela egiaztatzen duen agiria.

Aurkeztutako eskaeraren kopia bat jasoko du baja emandako data adierazteko eta bajaren arrazoia.

Dokumentu horrekin, ZURE bulegora joan behar du amatasunagatiko / aitatasunagatiko prestazioa eskatzeko aurkeztu genituen, baita gsinak amatasun eta aitatasuneko prestazioak ordaintzen du eta onartu dutenen langabeziagatiko kotizaziopeko prestazioa jasotzen ari dira.

Guraso amaitu ondoren, eskaera berriro lan egin du 15 laguntza eskatzeko, egun hura berriro langabezia-prestazioa bulegoa da. epe horretatik kanpo solicitarla, eskaera egunetik aurrera hasiko da eta hainbat egun igarotzen badira adinako galera ekarriko duen egunean amaitu artean, prestazioa guraso eta eskaera aurkeztu.

 

 

 

Langabezia-subsidioa jasotzen badu, amatasuna eta aitatasuna gertatzen da; subsidioa jasotzen jarraituko du, zenbatekoa eta horren iraupena enplegu bulegoan Entregatu beharko ditu gizarte segurantzako medikuaren txostena, bere autonomia-erkidegoko enplegu zerbitzu publikoaren enplegu zerbitzuak eteteko; beraz, ez du renovarla eta lan-eskaintza eta prestakuntza ikastaroetara deituko du.

Egoera horretan agortzen denean, amatasun edo aitatasun diru-laguntza, ez du eskubiderik izango urteko egoera horien pentzutan emandako Adierazita.

Informazio gehiago lortzeko,herritarren arretarako telefonoak.