AMATASUN/AITATASUN EGOERAN NAGO

Kontratuan baja ematen badu, dagoenean eta amatasun edo aitatasunagatiko, prestazio ekonomikoa jasoko du bere amatasuna16aste edo12asteko aitatasunaren kasuan, egoera hori amaitu eta medikuak alta eman arte. Une horretan, langabeziagatiko prestazioa edo subsidioa eskatu ahal izango dute15egun baliodun.

Amatasun edo aitatasunagatiko baja amaitu bitartean, zure enpresan altan egotea, kotizatutako alditzat hartuko da kontuan sartzeko langabezi prestazioak, zeren eta aldi hori kotizatzeko obligazioa du, amatasun-atsedena paternal kontratua indarrean badago.

"Amatasun edo aitatasunagatiko prestazioa ordaintzea gizarte segurantzako institutu nazionala(GSIN).

 • O afiliatuta eta altan egotea, edo afiliatuakgoiko irudian, parekogizarte segurantzan duen erregimen batean al cotice kasuan.
 • Bertan egotealangabezia-egoera legala.
 • Lan-eskatzaile gisa izena emanda izatea edo izena emanda dagoela eta prestazioa jasotzen inskripzioa, baita betetzea.jarduera-konpromisoa.eskaeran bertan.
 • Kotizaziopeko prestazioa jasotzeko kotizatu behar izan al irudian.360egun barru6aurreko urteko legezko langabezia egoerara. kotizatu ez Baduzu, eskubidea izan al dezake langabeziako sorospena.
 • Ohiko adina jubilarse, ez betetzeagatik.
 • Norberaren kontura edo besteren kontura lan egin gabeko lan denbora osorako, baina erabat bateragarria da enplegua sustatzeko programa.
 • Gizarte segurantzako pentsioa kobratzea bateraezinak ez lana.

Langabezia-prestazioa eskatzeko, oro har, honako dokumentazio hau beharko da:

 • Eskaera eredu ofiziala.
 • Eskatzailearen identifikazioa eta harekin bizi diren edo haren ardurapean dauden seme-alabak eta eskabidean agertzen diren, nahikoa da agiri hauetako bat bistaratzeko:
  • Herritar espainiarrek: Nortasun agiri nazionala (NAN), pasaportea edo.
  • Atzerriko eta espainian bizi diren atzerritarrek:
   • Europar batasuneko hiritarrak:Europar batasuneko herritarra izatearen erregistro-ziurtagiria edo AIZ bertan dago, pasaportea edo bere herrialdean batera identifikazio-agiri.
   • Europar batasuneko hiritarrak ez:Atzerritarren nortasun-agiria edo (AIT) EDO bertan dago, eta pasaportea.
 • Bankuko kontu zenbakia dokumentu guztiak bertan titular den prestazioa jaso nahi duzun.
 • Enpresaren ziurtagiria bidaliko dute estatuko enplegu zerbitzu publikoak edo enpresak al zenuen azken sei hilabeteetan lanean aritu diren enpresek. enpresa ziurtagiria duten egoeretan Bakarrik ez dela nahikoa langabezia-egoera legala egiaztatzeko, dagokion egiaztagiria.
 • Familia-liburua edo, atzerritarren kasuan, agiri baliokidea.

Eskabidea aurkezteko epea ematen da 15 eguneko aldia amaitu eta amatasuna aitatasuna abiatuta, honako hauen bidez:

Informazio gehiago lor dezakezu telefonoan herritarrentzako arreta 901 119 999.