URTEBETETIK BEHERAKO LAN EGIN DUT

Urtebetetik beherako lan egiten baduzu, langabeziagatiko diru-laguntza bat erabil dezakezu, baina kontuan izan behar da (kotizatutako hilabete-kopuruaren arabera zenbat iraungo duen edo ez, eta familiako erantzukizunak.

Baldintzak

 • Langabezian dauden edo langabezian egotea, eta langabezia-egoera legala.
 • Lan-eskatzaile gisa izena emanda izatea edo izena emanda eta inskripzioa epe guztian jaso eta sinatzea jarduera-konpromisoa..
 • Langabeziako kotizatu ez al3hilabetekoa, baldin badaukazu: familiako ardurak irudian, edo gutxiago6duela hilabete ez badituzu, ez iristea 360 egun. izan Ere 360 kotizatutako egunak, kotizaziopeko prestazioa jasotzeko eskubidea izango luke.
 • Ez hartu errentak goiko irudian, mota guztietako75urteko lanbidearteko gutxieneko soldata, kontuan izan gabe aparteko bi ordainsarien zati proportzionala (Zenbatekoak aurtengo) Errenta gordin Osoen edo .Se kontuan hartuko. dagokion Etekina jarduera enpresarial, profesional edo nekazaritza, abeltzaintza edo artistikoak, sarrera eta gastuen arteko diferentziaren emaitza da, eta horiek lortzeko beharrezkoak izan diren sarreren arteko kenketaren emaitza dira Ondare irabaziak ondare irabazi eta galerak.

Gertaera jazotzen denean betekizunak bete beharko ditu eta, gainera, eskaera aurkezten den unean laguntzak, subsidioa jaso bitartean reanudaciones eta edo haren luzapena.

Gertaera eragilea gertatzen den eguna hartzen da orduan legezko langabezi egoera, eskubidea iraungi den edo behin amaitu edo eteteko arrazoiak ere.

Baldintzak betetzen ez badu edo errenta nahikoa ez balitz, famili erantzukizunak, baldintza horiek arrazoitzen dituen subsidioa lortuko baduzu denetik urtebeteko epe barruan egitatea. Halakoetan, eskaera egunetik aurrera kobratzeko lor daiteke, baina gutxiago irauten du.

Gorakoa bazara52urtean, jasotzeko eskubidea dauka langileak, langabeziagatiko sorospena 52 urte.

Lanaldi partzialeko lan egin badu, kontratuak aurkeztu beharko diren lanegun kopurua adierazten du astero.

Kontuan izan behar da:

Kotizaziopeko prestazioa eten egin baduzu, aldi horretan, lan bat kobratzea baino 360 egun, eskatu behar du berrekitea prestazio hori.

Langabezia-subsidioa bat lantzeko, moztu zion baino gutxiago 12 hilabete, reanudarlo da. Hala ere, hori ez da lehen aldiz eteten, eta denen artean hainbat lan egindako aldiak batuz 360 egun edo gehiago, berri bat eskatu behar duzu kotizaziopeko langabezia-prestazioa.

Betebeharrak, arau-hausteak eta zigorrak

Zenbatekoa eta iraupena

Iraupena

(Kotizatutako hilabete-kopuruaren arabera zenbat iraungo duen edo ez baduzu eta familiako erantzukizunak.

 • Familia-ardurak baditu:
  • Kobratzeko:3,4edo5hilabete, kotizatu baduzu3,4edo5hilabete, hurrenez hurren.
  • Kobratzeko:21hilabete, kotizatu baduzu6hilabete edo gehiago (kasu honetan, sei hilabeterako eskubidea aitortuko da, eta luzatu daiteke, behin6azken hilabete irauten du).
 • Famili ardurak ez badu, subsidioa:6hilabete, kotizatu baduzu6hilabete edo gehiago.

Langile finko etendunak kasuan, laguntzaren urteko iraunaldia izango aurreko urtean kotizatutako hilabete-kopurua irudian bezala, langabeziaren eskaerari.

Sorospen hori onartu zen, kotizazioak, legezko langabezia egoeran ezin dira kontuan hartu ondoren, berriro erabiltzeko kontribuzio-mailako prestazioaren edo laguntza.

Zenbatekoa

Hileroko zenbatekoa berdina da (irudian, langabeziako sorospena80urteko% efektu anitzeko errenta adierazle publikoaren (EAEAP)(Aurtengo Zenbatekoa).

Lanaldi partzialeko lana galdu bada, lan egindako orduen arabera kobratuko da zenbateko hori aurretik kontratu honetan.

Laguntza jasotzeko, alegia, estatuko enplegu zerbitzu publikoarena (SEPE) dagozkien gizarte segurantzako kotizazioak ordainduko osasun-laguntzako prestazioak eta, dagokionean, familia babesteko.

Langabezia-subsidioa gorako langileentzako urteko kasuan.52urtean, SEPE kotizatu beharko ditu; horrez gain, erretirorako. kotizazio-oinarria Izango da "125une bakoitzean indarrean dagoen kotizazioko gutxieneko muga (%).

Langile finko etendunak Izango dira:52erretiroa hartzeko urte ere zaie kotizatuko du. kotizazio-oinarria Izango da "125une bakoitzean indarrean dagoen kotizazioko gutxieneko muga (%).

Txikiak badira.52kotizatutako epea (urteak hartuko dira baldin eta180egun edo gehiago; estatuko enplegu zerbitzu publikoak ordainduko gizarte segurantzari egindako kotizazioak gutxienez erretiroa60egun, subsidio eskubidea sortzen al den egunetik aurrera. gutxieneko kotizazio Oinarri gisa, une bakoitzean indarrean dagoen kotizazio-oinarriaren zenbatekoa.

Laguntzaren urteko ordainketa egingo da, hileko30egun, bitartean10bai15hurrengo irudian (dagokion hileko sortzapena egingo Da.salbuespenakadierazi duzun kontua dela, baldin eta horren titulartasuna.

Beharrezko agiriak

Aurkeztu beharreko dokumentazioa honako hau da:

 • Eskaera eredu ofiziala.
 • Eskatzailearen identifikazioa, ezkontidea eta harekin bizi diren edo haren ardurapean dauden seme-alabak eta eskabidean agertzen diren, nahikoa da agiri hauetan erakutsi:
  • Herritar espainiarrek: Nortasun agiri nazionala (NAN), pasaportea edo.
  • Atzerriko eta espainian bizi diren atzerritarrek:
   • Europar batasuneko hiritarrak:Europar batasuneko herritarra izatearen erregistro-ziurtagiria, AHAL ditu, pasaportea edo bere herrialdean batera identifikazio-agiri.
   • Europar batasuneko hiritarrak ez:Atzerritarren nortasun-agiria edo (AIT), pasaportearen EDO bertan dago eta.
 • Bankuko kontu zenbakia dokumentu guztiak bertan titular den prestazioa jasotzeko eta nahi duzun lekura.
 • Familia Liburua edo jaiotzaren edo familiaren Erregistro Zibilaren ziurtagiria. Atzerritarren kasuan, goian aipatutakoen baliokide den dokumentua, gaztelaniarako itzulpen ofiziala duena
 • Enpresaren ziurtagiria, legezko egoera egiaztatuko duen lana (irudian ez da bidali, estatuko enplegu zerbitzu publikoko enpresak). enpresa ziurtagiria duten egoeretan Bakarrik nahikoa ez balitz, langabezia-egoera legala egiaztatzeko, ziurtagiri bat aurkeztu beharko du dagokion.
 • Errenten frogagiria, hala solicitael Estatuko enplegu zerbitzu publikoa.
 • Aurkeztu beharreko dokumentazioari buruzko informazio gehiago.

Noiz, non eta nola baja

Eskaera epe barruan aurkeztu beharko du15lanegun izaten ari den biharamunetik hasita langabezia-egoera legala.

Subsidio eskubidea sortuko al biharamunean langabezia-egoera legala. oporrak hartu ez Badu, enpresak ordaindu badu, haberlas, hurrengo egunean sortuko da sorospenerako dagokion urteko opor horiek epe amaiera irudian. eskaera epez kanpo aurkeztu Bada, urteko onartzen den egunaren biharamunetik aurrera izango du eskaria kontuan izanda (egun bitarteko iraupena kenduko dira laguntza zein egunetan emango zukeen hasi (epe barruan eskatu izan balitz), eskaera jaso den egunetik.

Bidez aurkez daiteke eskabidea:

La •egoitza elektronikoaSEPE (estatuko enplegu zerbitzu publikoa.

prestazio • bulegoan (hitzordua eskatu duegoitza elektronikoaSEPE edo, 2000.telefonoa).

• erregistro publikoko edozein bulegotan.

administrazio • postaz.

Informazio gehiago lortzekoherritarren arretarako telefonora.