Egoitza elektronikoa

Familiako ardurak

Subsidioaren ondorioetarako, izatezko bikotekidearen eskatzaileak edo pertsona onuradunaren familia-unitateko kide ez da, beraz, ez izan daiteke, edo hura karga gisa alegatu/a.

Eskabidea egiten duen pertsonak edo pertsona onuradunaren seme-alabekin edo alabak eta/edo subsidioaren Bakarrik bizi beherako seme-alabak 26 urritasunak dituzten adineko edo frogatu behar du, eta, errenta edo errentarik ez duela egiaztatu gabe guztion nahikoak izan behar dute bakarrik edo beste batzuek, bat izan.

Betebeharra kontuan hartuta gurasoen seme-alabei mantenua emateko artikuluan ezarritako 143 kode zibilaren bizikidetza-unitateko bada osatzen dute eta, haien seme-alaba komunak edo bikotekidea beherako 26 urte edo handiagoak, adin-txikikoek edo antzeko beste urritasunak heldutako bi zehaztuko da duen errentaren seme-alaben imputándoles eskuratu ahal ditzaten, horietako bakoitzari, errenta guztiak ateratzeko, beste gurasoaren arteko/a-kopuru osoa eta haien ardurapeko seme-alaben du.