Egoitza elektronikoa

Familiako ardurak

Langabezia-subsidioa ondoreetarako alegia, ezkontidea bere ardurapean hartu du familia-ardurak izateagatik edo seme-alabaren bat izan edo adoptatzeagatik berez txikia26urte edo gehiago duten edo adingabea harrera, goiko irudian, diru-sarrerak ez duena.75urteko lanbidearteko gutxieneko lansaria ((LGS), bi aparteko ordainsarien zati proportzionala kontuan hartu gabe, baldin eta sarreren batura eta familia-unitateko kide guztien gaineko eratu, kideen kopuruaren artean zatituta, horregatik, kopuru hori gainditu gabe.(Aurtengo Zenbatekoa).

Kontuan izan dezakete, seme-alabak ardurapean bi ezkontideek, bai eta langabeziagatiko prestazioa eskatzen bada, jaso beharreko gutxieneko eta gehieneko zenbatekoak kalkulatzeko (muga), bai langabeziagatiko diru-laguntza eskatzen den ezinbestekoa da familia-ardurak izateagatik.

Ezkondu ziren, eta ezkontidearen seme-alabak bizi izan direla, baldin eta gastuak ordainduko du alegarlos familia bizitzeko hartzen badira, zuzenean edo zeharka, beren kargura duten sarrerek elkarbizitza unitateko.

Laguntzaren urteko ondorioetarako, izatezko bikoteak ez dela edo eskatzaileak onuradun familia-unitateko kidea, eta, beraz, hori edo hura ere eska daiteke, eta karga familiarrak.

Si la persona solicitante o persona beneficiaria del subsidio convive únicamente con sus hijos o hijas y/o hijos o hijas menores de26adineko ezinduak edo, errentak edo etekinak ez izatea egiaztatu beharko dute denek, ziurtatzeko behar diren edo izan gabe, langile bat edo batzuk ez daude jabetuz.

Kontuan izanik, mantenua emateko betebeharra gurasoek seme-alabei artikuluak ezarritako143(kode zibila, bai eta bere bizikidetza-unitateko izatezko bikotea osatzen dute beren semealabak txikiak.26urteko edo gehiagoko ezgaitasuna duen edo duten adingabeak, biek, seme-alabak eduki ahal izango diren zehaztuko da errenta, imputándoles haietako bakoitzari, emaitza Hori beste gurasoaren urteko errenta guztiak beren artean, eta seme-alaba kopuruaren menpe dauden berak.