Egoitza elektronikoa

Kontratazio berri ematea

Kodeak lortzeko, jarduera ekonomikoa

Kodea Jarduera Ekonomikoa
00 JARDUERA EKONOMIKORIK GABE.
01 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA, EHIZA ETA HORIEI LOTUTAKO ZERBITZUAK
02 BASOGINTZA ETA BASO USTIAPENA
03 ARRANTZA ETA AKUIKULTURA
05 ANTRAZITA ERAUZTEA, HARRIKATZA ETA LIGNITOA
06 PETROLIO GORDINA ETA GAS NATURALA ATERATZEA
07 MINERAL METALIKOAK ERAUZTEA
08 BESTE ERAUZKETA-INDUSTRIA
09 ATERATZE-INDUSTRIETARAKO LAGUNTZEKO JARDUERAK
10 ELIKAGAIGINTZA
11 EDARIEN FABRIKAZIOA
12 TABAKOAREN INDUSTRIAK
13 EHUNGINTZA
14 JAZKIEN PRESTAKETA
15 LARRUZKO OINETAKOAK INDUSTRIA ETA URTEKO
16 ZURGINTZA ETA KORTXOA ALEGIA, ALTZARIAK IZAN EZIK. OTARGINTZA ETA ESPARTZUGINTZA
17 PAPER INDUSTRIA
18 ARTE GRAFIKOAK ETA EUSKARRI GRABATUEN KOPIAK
19 KOKE-LANTEGIAK, PETROLIO-FINKETA
20 INDUSTRIA KIMIKOA
21 FARMAZIAKO PRODUKTUAK FABRIKATZEA
22 KAUTXU ETA PLASTIKOZKO PRODUKTUEN FABRIKAZIOA
23 METALEZKOAK EZ DIREN BESTELAKO MEA-EKOIZKINAK EGITEA
24 METALURGIA. PRODUKTUEN FABRIKAZIOA, BURDINAZKO, ALTZAIRUZKO ETA FERROALEAZIOZKO
25 PRODUKTU METALIKOAK FABRIKATZEA, MAKINERIA ETA EKIPOAK IZAN EZIK
26 PRODUKTUAK FABRIKATZEA, INFORMATIKO, ELEKTRONIKO ETA OPTIKOEN
27 TRESNERIA ETA GAI ELEKTRIKOAK EGITEA
28 MAKINAK ETA EKIPOA FABRIKATZEA N.C.O.P
29 MOTORDUN IBILGAILUEN FABRIKAZIOA, ATOIAK ETA ERDIATOIAK
30 GARRAIORAKO BESTELAKO MATERIALAREN FABRIKAZIOA
31 ALTZARIGINTZA
32 INDUSTRIA KIMIKOA
33 MAKINAK ETA EKIPOAK KONPONTZEA ETA INSTALATZEA
35 ARGINDARRA, GASA, LURRUNA ETA AIRE EGOKITUA
36 URA HARTU, ARAZTU ETA BANATZEA
37 HONDAKIN-URAK BILTZEA ETA SANEATZEA
38 HONDAKINAK BILTZEA, TRATATZEA ETA EZABATZEA,. BALIOA
39 DESKONTAMINAZIO - ETA BESTELAKO HONDAKINAK KUDEATZEKO ZERBITZUAK
41 ERAIKINAK
42 INGENIARITZA ZIBILA
43 ERAIKUNTZA.
45 IBILGAILU MOTORDUNEN ETA MOTOZIKLETEN KONPONKETA ETA SALMENTA
46 MERKATARITZA ETA MERKATARITZAKO BITARTEKARIAK, HANDIAGOA IRUDIAN, MOTORDUN IBILGAILUAK ETA MOTOZIKLETAK IZAN EZIK
47 TXIKIZKAKO MERKATARITZA IRUDIAN, MOTORDUN IBILGAILUAK ETA MOTOZIKLETAK IZAN EZIK
49 LURREKO GARRAIOA ETA HODI BIDEZKO
50 ITSAS GARRAIOA ETA BARNEKO BIDE NABIGAGARRIAN EGINDAKOA
51 AIREKO GARRAIOA
52 GARRAIOA ETA LOTUTAKO JARDUERAK AL BILTEGIRATZEA
53 POSTA ETA POSTA-JARDUERAK
55 ALOJAMENDU ZERBITZUAK
56 JANARI ETA EDARI ZERBITZUAK
58 EDIZIOA
59 JARDUERA ZINEMATOGRAFIKOAK, BIDEO ETA TELEBISTA-PROGRAMEN, EDIZIOA ETA SOINUA GRABATZEKO.
60 IRRATI ETA TELEBISTAKO PROGRAMAZIOA ETA JARDUERAK.
61 TELEKOMUNIKAZIOAK
62 PROGRAMAZIOA, AHOLKULARITZA ETA INFORMATIKAREKIN LOTURIKO BESTELAKO JARDUERAK
63 INFORMAZIO-ZERBITZUAK
64 ZERBITZU FINANTZARIOAK, ASEGURU ETA PENTSIO FUNTSEN IZAN EZIK.
65 ASEGURU, BERRASEGURU ETA PENTSIO FONDOAK, NAHITAEZKO GIZARTE-SEGURANTZA IZAN EZIK
66 JARDUERA LAGUNGARRI ETA ASEGURUEI FINANTZA-ZERBITZUAK
68 HIGIEZINETAKO JARDUERAK
69 LEGE-JARDUERAK, KONTABILITATEA
70 EGOITZA NAGUSIEN JARDUERAK. ENPRESA-KUDEAKETA
71 ARKITEKTURA ETA INGENIARITZAKO ZERBITZU TEKNIKOAK. SAIO ETA ANALISI TEKNIKOAK
72 IKERKETA ETA GARAPENA
73 PUBLIZITATEA ETA ESTADISTIKAK
74 BESTELAKO JARDUERA PROFESIONAL, ZIENTIFIKO ETA TEKNIKO
75 ALBAITARITZA JARDUERAK.
77 ALOKAIRUA
78 ENPLEGUARI LOTURIKO JARDUERAK
79 BIDAI AGENTZIEN JARDUERAK, OPERADORE TURISTIKOAK, ZERBITZU ETA JARDUERA HORIEKIN LOTUTAKO ERRESERBA
80 SEGURTASUN - ETA IKERKETA
81 LOREZAINTZA ETA ZERBITZUETAKO JARDUERAK, ERAIKINAK
82 BULEGOA ETA BESTE JARDUERA OSAGARRIAK DIREN ADMINISTRAZIO-JARDUERAK EMPRESASO
84 HERRI-ADMINISTRAZIOA ETA DEFENTSA; NAHITAEZKO GIZARTE-SEGURANTZA
85 HEZKUNTZA
86 OSASUN-JARDUERAK
87 ETXEKO ASISTENTZIA ESTABLEZIMENDUETAN.
88 OSTATURIK GABEKO GIZARTE ZERBITZUETAKO JARDUERAK
90 SORTZE, ARTE ETA IKUSKIZUNAK
91 JARDUERA LIBURUTEGIETAKO, ARTXIBOETAKO, MUSEOETAKO ETA BESTELAKO KULTUR JARDUERAK
92 ZORI-JOKOAK ETA APUSTUAK EGITEKO JARDUERAK
93 KIROL ETA JOLAS JARDUERAK ETA ENTRETENIMENDUA
94 ELKARTZE-JARDUERAK
95 ORDENAGAILUEN KONPONKETA, NORBERAREN GAUZAK ETA ETXEAN ERABILTZEKO ARTIKULUAK
96 BESTELAKO ZERBITZU PERTSONALAK
97 ETXEKO LANGILEEN ENPLEGATZAILE GISA ETXEETAKO JARDUERAK
98 ETXEETAKO JARDUERAK ETA NORBERAREN ERABILERARAKO ONDASUN ETA ZERBITZUAK PRODUZITZEN
99 ELKARTEEN JARDUERAK ETA LURRALDEZ KANPOKO ERAKUNDEAK