COMUNICAR LA CONTRATACIÓN

Jarduera ekonomikoagatiko kodeak eskuratzea

Kodea Jarduera ekonomikoa
00 JARDUERA EKONOMIKORIK GABE
01 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA, EHIZA ETA HAUEKIN ERLAZIONATUTAKO ZERBITZUAK
02 BASOGINTZA ETA BASOAREN USTIAPENA
03 ARRANTZA ETA AKUIKULTURA
05 ANTRAZITA, HARRIKATZ ETA LIGNITO ERAUZKETA
06 PETROLIO ETA GAS NATURAL GORDINAREN ERAUZKETA
07 MINERAL METALIKOEN ERAUZKETA
08 BESTELAKO ERAUZKETA-INDUSTRIAK
09 ERAUZKETA-INDUSTRIAK LAGUNTZEKO JARDUERAK
10 JANARI-INDUSTRIA
11 EDARIGINTZA
12 TABAKOAREN INDUSTRIA
13 EHUNGINTZA-INDUSTRIA
14 JANTZIGINTZA
15 LARRUAREN INDUSTRIA ETA OINETAKOGINTZA
16 ZURAREN ETA KORTXOAREN INDUSTRIA, ALTZARIARENA IZAN EZIK. SASKIGINTZA ETA ESPARTZUGINTZA
17 PAPERGINTZA
18 ARTE GRAFIKOAK ETA GRABATUTAKO EUSKARRIEN ERREPRODUKZIOA
19 KOKEGINTZA ETA PETROLIO FINKETA
20 INDUSTRIA KIMIKOA
21 BOTIKAGINTZA
22 KAUTXUZKO ETA PLASTIKOZKO PRODUKTUEN FABRIKAZIOA
23 BESTELAKO PRODUKTU MINERAL EZ-METALIKOEN FABRIKAZIOA
24 METALURGIA. BURDINA, ALTZAIRU ETA FERROALEAZIOZKO PRODUKTUEN FABRIKAZIOA
25 METALEZKO PRODUKTUEN FABRIKAZIOA, MAKINERIA ETA EKIPAMENDUA KANPO
26 PRODUKTU INFORMATIKO, ELEKTRONIKO ETA OPTIKOEN FABRIKAZIOA
27 MATERIAL ETA EKIPAMENDU ELEKTRIKOEN FABRIKAZIOA
28 N.C.O.P. MAKINERIA ETA EKIPAMENDUEN FABRIKAZIOA
29 IBILGAILU MOTORDUNEN, ATOIEN ETA ATOIERDIEN FABRIKAZIOA
30 BESTELAKO GARRAIO-MATERIALEN FABRIKAZIOA
31 ALTZARIGINTZA
32 BESTELAKO MANUFAKTURA-INDUSTRIAK
33 MAKINERIA ETA EKIPAMENDUAREN KONPONKETA ETA INSTALAZIOA
35 ENERGIA ELEKTRIKOAREN, GASAREN, LURRUNAREN ETA AIRE GIROTUAREN HORNIKETA
36 UR-BILKETA, ARAZKETA ETA BANAKETA
37 HONDAKIN-UREN BILKETA ETA TRATAMENDUA
38 HONDAKINEN BILKETA, TRATAMENDUA ETA EZABATZEA. BALIOZTAPENA
39 DESKONTAMINAZIO JARDUERAK ETA HONDAKINAK KUDEATZEKO BESTELAKO ZERBITZUAK
41 ERAIKINEN ERAIKUNTZA
42 INGENIARITZA ZIBILA
43 ERAIKUNTZA BEREZIEN JARDUERAK
45 IBILGAILU MOTORDUNEN ETA MOTORREN SALMENTA ETA KONPONKETA
46 HANDIZKAKO MERKATARITZA ETA MERKATARITZAKO BITARTEKARIAK, IBILGAILU MOTORDUNAK ETA MOTORRAK IZAN EZIK
47 TXIKIZKAKO MERKATARITZA, IBILGAILU MOTORDUNAK ETA MOTORRAK IZAN EZIK
49 LURREKO ETA HODIZKO GARRAIOA
50 ITSASOKO ETA BARNE-BIDE NABIGAGARRIKO GARRAIOA
51 AIREKO GARRAIOA
52 BILTEGIRATZEA ETA GARRAIOARI LOTURIKO JARDUERAK
53 POSTA-JARDUERAK
55 OSTATU-ZERBITZUAK
56 OTORDU-ZERBITZUAK ETA EDARI-ZERBITZUAK
58 EDIZIOA
59 JARDUERA ZINEMATOGRAFIKOAK, BIDEO ETA TELEBISTA-PROGRAMEN, SOINU-GRABAZIOEN ETA MUSIKA-EDIZIOAREN JARDUERAK
60 IRRATIKO ETA TELEBISTAKO PROGRAMAZIO ETA EMANALDI JARDUERAK
61 TELEKOMUNIKAZIOAK
62 PROGRAMAZIOA, AHOLKULARITZA ETA INFORMATIKAREKIN ERLAZIONATUTAKO BESTELAKO JARDUERAK
63 INFORMAZIO-ZERBITZUAK
64 FINANTZA-ZERBITZUAK, ASEGURUAK ETA PENTSIO-FUNTSAK IZAN EZIK
65 ASEGURUAK, BERRASEGURUAK ETA PENTSIO-FUNTSAK, DERRIGORREZKO GIZARTE SEGURANTZA IZAN EZIK
66 FINANTZA-ZERBITZUEI ETA ASEGURUEI JARDUERA LAGUNGARRIAK
68 HIGIEZINEN JARDUERAK
69 LEGE-JARDUERAK ETA KONTABILITATE-JARDUERAK
70 EGOITZA NAGUSIEN JARDUERAK. ENPRESA-KUDEAKETARAKO AHOLKULARITZA-JARDUERAK
71 ARKITEKTURA ETA INGENIARITZAKO ZERBITZU TEKNIKOAK SAIO ETA ANALISI TEKNIKOAK
72 IKERKETA ETA GARAPENA
73 PUBLIZITATEA ETA MERKATU-IKERKETA
74 BESTELAKO JARDUERA PROFESIONAL, ZIENTIFIKO ETA TEKNIKOAK
75 ALBAITARITZA-JARDUERAK
77 AKURA-JARDUERAK
78 ENPLEGUAREKIN ERLAZIONATUTAKO JARDUERAK
79 BIDAIA-AGENTZIEN, OPERADORE TURISTIKOEN, ERRESERBA-ZERBITZUEN JARDUERAK ETA HAUEKIN ERLAZIOANTUTAKO JARDUERAK
80 SEGURTASUN- ETA IKERKETA-JARDUERAK
81 ERAIKUNTZEN ZERBITZUAK ETA LOREZAINTZA-JARDUERAK
82 BULEGOKO ADMINISTRAZIO-JARDUERAK ETA ENPRESENTZAKO BESTELAKO JARDUERA LAGUNGARRIAK
84 ADMINISTRAZIO PUBLIKOA ETA DEFENTSA. DERRIGORREZKO GIZARTE SEGURANTZA
85 HEZKUNTZA
86 OSASUN-JARDUERAK
87 EGOITZA-ETXEAN LAGUNTZA
88 EGOITZARIK GABEKO GIZARTE-ZERBITZUEN JARDUERAK
90 JARDUERA SORTZAILEAK, ARTEGINTZA ETA IKUSKIZUNAK
91 LIBURUTEGI, ARTXIBO, MUSEOKO JARDUERAK ETA BESTELAKO KULTUR JARDUERAK
92 AUSAZKO JOKOEN ETA APUSTUEN JARDUERAK
93 KIROL, JOLAS ETA ENTRETENIMENDURAKO JARDURAK
94 ELKARTZE-JARDUERAK
95 ORDENAGAILUEN, NORBERAREN GAUZEN ETA ETXEKO LANETARAKO GAIEN KONPONKETA
96 BESTELAKO ZERBITZU PERTSONALAK
97 ETXEETAKO JARDUERAK ETXEKO LANGILEEN ENPLEGU-EMAILE GISA
98 ETXEETAKO JARDUERAK NORBERAK ERABILTZEKO ONDASUN ETA ZERBITZUEN EKOIZLE GISA
99 LURRALDEZ KANPOKO ANTOLAKUNDE ETA ERAKUNDEEN JARDUERAK